Boek: Realisatie Ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde 1947-1974 verschenen

Foto ingezonden door Anneke Oterdoom-Veldman

BLIJHAM – Donderdag is het boek: Realisatie Ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde 1947-1974 verschenen.

Bij Bellingwolde wordt een rivier verlegd. Een artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden in 1961. Dit was een gevolg van een ingreep in het landschap van Bellingwolde en Blijham. Een ruilverkaveling waarvan de uitvoering plaatsvond in de jaren 1956 – 1966.

In de herfst van 2017 is in museum De Oude Wolden een lezing gehouden over de Ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde. Het onderwerp riep voor een aantal aanwezigen vragen op over de geschiedenis van de Ruilverkaveling, die nog maar zo kort achter ons ligt.

In de ruim 2 jaar die er zijn verstreken heeft een zichzelf gevormde commissie zich ten doel gesteld de informatie in een boekwerk te laten verschijnen. Bij het doorzoeken van archieven, het vergaren van informatie bij de toen betrokken landbouwers, is nu een geheel beeld ontstaan vanaf 1947, de aanvraag bij Gedeputeerde Staten tot de officiële afsluiting in 1974. Een periode van ruim 25 jaar, waarin een enorme ingreep plaatsvond in het oude cultuur landschap van Bellingwolde en Blijham, waardoor er een uniek landbouwgebied is ontstaan!

Het boekwerk: Realisatie Ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde 1947-1974 is donderdag uitgegeven. De uitreiking van de eerste boeken aan de Landbouwverenigingen van Blijham en Bellingwolde vond plaats in het Zalencentrum ‘Het oude Wapen’ te Blijham.

Voor meer informatie over het boek kunt u terecht bij G.J. Oterdoom Bovenlanden 48 9697 NX Blijham.
Mail adres: ruilverkaveling2019@gmail.com

Ingezonden door G.J. Oterdoom

Op de foto: v.l.n.r.: W. Waalkens, P. Boonman en de commissieleden G.J. Oterdoom, S. ten Have en J.H. Hazelhoff.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.