Giezelbaargbloazers te gast in Diverdoatsie

VLAGTWEDDE – Vandaag was een afvaardiging van de Giezelbaargbloazers te gast in de studio van radio Westerwolde in het programma Diverdoatsie

In de periode tussen eerste adventzondag en drie koningen , 6 januari, is het de tijd dat de midwinterhoornblazers in de buitenlucht mogen blazen. In de radio-uitzending werd hier uitvoerig op ingegaan.
Ook kwam de historie van het midwinterhoornblazen  aan de orde.
Er wordt nog vaak vanuit gegaan dat het midwinterhoornblazen een heidens gebruik is. In de uitzending werd uitleg gegeven dat er tijdens de kerstening, het historisch bekeren, niet alleen mensen/volken werden gekerstend, maar ook gebruiken.
En zo is het midwinterhoornblazen in die tijd door de kerk omarmd en er een christelijke betekenis aan gegeven. Het aanblazen van het nieuwe licht, de geboorte van Christus.
Ook werd even ingegaan op de wandeling op 4 januari 2020.
Hoe dit 13 jaar geleden is begonnen als een aardigheidje met ongeveer 80 deelnemers, en nu is uitgegroeid tot een evenement met soms meer dan 1000 deelnemers.

Tekst: Jan Bossen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.