Mijn zusje gaat bijna dood, maar we kunnen haar redden! Red het leven van Chantal uit Veendam

Eigen foto

VEENDAM – Chantal uit Veendam is 34 jaar en een moeder van een 13 jarige dochter. Help Chantal weer te leven. Zonder hulp is haar leven voorbij.

Dit was Chantal
Chantal, enkele jaren geleden: een positieve, liefdevolle, altijd helpende vrouw. Een levensgenieter die vol compassie alle kwetsbare mensen uit de maatschappij hielp. Dat was de omschrijving van de persoon Chantal. Chantal tot een aantal jaren geleden. Ze stond midden in het leven.

Haar grootste passie was haar dochter, daarna haar werk binnen de GGZ. Op een goede derde plek haar gekleurde sociale leven. Ze stond midden in het leven. Chantal genoot met volle teugen van het leven en was een bewust alleen staande moeder van haar dochter Isis. Samen met Isis reisde ze door, Mexico, Afrika, Malta en nog veel meer. Een en al dynamiek. EN DAN slaat ineens het noodlot toe.

Chantal blijkt ziek te zijn en niet zomaar ziek, nee ernstig ziek. Opgestapelde, niet ontdekte of genegeerde ziekten namen haar het dynamische leven dat zij leidde, af.

Zij ligt in een donkere, prikkelarme kamer: 24 uur per dag. Zij heeft veel pijn, verlammingen en andere problemen in haar lichaam. Uit een MRI is gebleken, dat haar nek in een zeer slechte staat verkeerd.

Wanneer zij geopereerd kan worden, krijgt ze minimaal 50% van haar leven terug. Deze operatie is echter onmogelijk in Nederland, omdat zij o.a. de ziekte EDS hypermobiel heeft. Daarom moet zij naar Barcelona om daar geopereerd te worden.

De Nederlandse zorgverzekering dekt deze kosten niet. Hierdoor is de noodzaak ontstaan, dat er € 100.000,- moet worden ingezameld om haar operatie te kunnen betalen. Zonder deze operatie is er geen toekomst/leven meer voor haar. „In een land van 17 miljoen mensen, zijn er maar 100.000 nodig die bereid zijn €1 te doneren, dan kan Chantal gered worden.”

Momenteel staat de teller op ruim 16.000 euro.

Een compleet overzicht van het ziektebeeld van Chantal vind je hier.

Ga naar de website Chantal wil leven voor alle donatiemogelijkheden

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.