Wethouder Bard Boon heropende opgeknapte viaduct Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Vanmiddag was bij het viaduct in Bad Nieuweschans de afsluiting van het project Buitenruimte.

Vrijwilligers knapten vorig jaar het viaduct bij Bad Nieuweschans op. Na afstemming met Rijkswaterstaat werden de muren en de 20 pilaren gesausd en werd er paarse en gele ledverlichting aangebracht. Helaas waren door vandalisme vernielingen aangebracht. Hierdoor werd de “opening”, wat gepland stond voor 10 december, uitgesteld.

Vandaag, precies een maand later, werd het viaduct door wethouder Bard Boon “heropend”. Hierbij waren onder anderen afgevaardigden van Dorpsbelangen, de betrokken instanties en inwoners van Bad Nieuweschans aanwezig. Na enkele officiële handelingen was de “heropening” een feit. Daarmee kwam ook een eind aan het burgerinitiatief-project “Buitenruimte”, wat er in de afgelopen jaren aan heeft bijgedragen dat in de openbare ruimte van Bad Nieuweschans diverse verbeteringen en verfraaiingen zijn aangebracht.

Foto’s: Hilvert Huizing

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.