Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door de bossen bij Winschoten

Foto ingezonden door Ooldrik Modderman

WINSCHOTEN – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Winschoten.

De Westerwolde wandelaars deze keer een keer niet wandelen in de omgeving Westerwolde. Deze keer werd gekozen om Winschoten te bezoeken met het thema een drie bossen wandeling. Over de stad Winschoten is veel te vertellen en is ook veel historie. Is een morgen niet behappen dus werd deze thema bedacht Boswandeling.

De wandelaars werden verdeeld over twee groepen onder begeleiding van de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg. De start was bij Partycentrum Lamain. De tocht kreeg de naam drie bossen wandeling maar eigenlijk moet we het hebben over de vier bossen wandeling. De vier bossen waardoor werd gewandeld zijn het Sterrebos-Maintebos-Wubs Bos en Babybos. Verder kom je op dit traject niet alleen bos tegen, maar ook veel historie van Winschoten.

Wetenswaardigheden tijdens deze wandeling:

Joods Synagoge Bosstraat.

Oudste bos van Winschoten Het Sterrebos: werd rond de jaren 1826/1828 op initiatief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen aangelegd in het kader van de werkverschaffing voor werklozen. Hoewel de naam doet vermoeden dat het om een bos gaat is het Sterrebos aangelegd als park. Bedenker van het park was predikant Berend Hendrik Steringa Kuiper, die tevens het algemene plan van aanleg ontwierp en toezicht op de werkzaamheden voor zijn rekening nam.

Het park is in twee delen aangelegd. In 1836 zijn beide delen door een tunnel met elkaar verbonden; de zogeheten “Koekoek”. Deze tunnel is opgebouwd met de stenen van de afgebroken Lutherse kerk te Winschoten. Het Sterrebos, de “Koekoek” en de bank aan de Boschsingel zijn aangemerkt als Rijksmonument.

OZMI, de Oldambtster Zuivelfabriek en Melkinrichting met Driftkikker’ Postma hield OZMI overeind in Winschoten. De markante OZMI-pijp aan de Watertorenstraat 2 blijft staan. Al decennia lang markeert de 36 meter hoge pijp de skyline van Winschoten. Restant van een oemruchte zuivelfabriek (1883), de eerste in de provincie Groningen. En wie ZMI zegt, zegt Harm Postma, een even markante directeur. Een vechtjas, een driftkikker, continu op ’oorlogspad’ om zijn OZMI te laten overleven. Hij bruist van energie, altijd op zoek naar iets nieuws en dat vindt hij in 1952 als hij als 32-jarige directeur wordt van de OZMI, de Oldambtster Zuivelfabriek en Melkinrichting in Winschoten. Het bestuur geeft hem de opdracht de fabriek te moderniseren. Sinds 1934 is alles bij het oude gebleven. In vier jaar tijd pompt Postma miljoenen in de fabriek. Bouwen, bouwen, luidt zijn devies. ’’Stort ’m vol met beton, dan kunnen ze ’m niet slopen.

Kappie: Al snel krijgt Postma een bijnaam, ’Kappie’, naar de gelijknamige scheepskapitein strip in de Winschoter Courant. Een kleine opdonder, maar heel wat mans. Hij lokt nieuw personeel met een baan en een huis. Voor 45 gezinnen laat hij woningen bouwen in Winschoten. De big boss eist het uiterste van zijn mensen. Lummelen is er niet bij. Wie zonder te klokken koffie drinkt in de kantine vliegt er uit.

De Garst:De oorsprong van Winschoten ligt misschien wel op het hoogste punt van De Garst, een oude klei leem rug. Op grond van het onregelmatige verkavelingspatroon kan worden vermoed dat hier al vóór de 11e of 12e eeuw een nederzetting is ontstaan.

Slik: De Garst langs het historische snoepwinkeltje van Slik hier kon je vroeger slik/snoep kopen. De winkel had een luikje die werd geopend waar kinderen dan snoep kochten als ze bijvoorbeeld naar speeltuin De Garst gingen.

Babybos: Ook wel Winschoter bos genoemd aangelegd dankzij Boomfeestdag 2002. Ten zuiden van de Molenstad plantten 260 scholieren een boom.. Een van de wandelaars wist nog te vertellen dat in die tijd een verzekeringsmaatschappij het evenement sponsorde. Cliënten van de verzekeringsmaatschappij plantten na een geboorte een boom.

Na gewandeld te hebben door de 4vier bossen ging de route terug via Het Boschplein-Liefkensstraat-Vissersdijk-Bosstraat met de monumentale panden Belastingkantoor en de Winschoter Krant en eind van de Liefkensstraat historie van de vestigingsmuur en Joods monument voor de fam. Salomons.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Ooldrik Modderman/Henk Siks. Klik HIER voor meer foto’s.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.