Ontwerp nieuwbouw scholengemeenschap Winkler Prins onthuld

Foto: Gemeente Veendam

VEENDAM – Gisteren werd op de hoek van de Raadsgildenlaan en de Robijnlaan het ontwerp voor de nieuwbouw van scholengemeenschap Winkler Prins onthuld. Hiermee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Leer- en Sportpark.

Ontwerp

In 2019 is er hard gewerkt aan het ontwerp van twee nieuwe schoolgebouwen voor de Winkler Prins op het Leer- en Sportpark. Deze schoolgebouwen voor het VMBO kader Zorg-Welzijn en Brugklassen komen op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894, naast het rode gebouw. Inmiddels is het definitieve ontwerp van de schoolgebouwen klaar en vastgesteld. In de tweede helft van 2020 wordt gestart met de bouw. De bouwtijd is ongeveer een jaar.

Leer- en Sportpark

In mei 2016 heeft de raad van de gemeente Veendam ingestemd met de realisatie van een Leer- en Sportpark in de omgeving van de Raadsgildelaan / sportcomplex De Langeleegte. Een modern en compleet Leer- en Sportpark sluit meer aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

Bron: Gemeente Veendam

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.