Iedere maand een interessante lezing bij Galerie Waarkunst

Eigen foto Galerie Waarkunst

’t WAAR – Bij Galerie Waarkunst wordt iedere maand een interessante lezing gehouden.

Stoffer Reiffers bijt het spits af op 26 januari met een lezing over vet en cholesterol, is het werkelijk zo slecht en wat doet ons lichaam ermee? In de lezing worden vragen beantwoord, mythes verduidelijkt en komt informatie boven tafel die je misschien wel net zocht.

Agnes Schilder volgt op 23 februari met de lezing “Lessen in geluk”. Gelukkig zijn, dat wil iedereen wel. Maar hoe bereik je dat? Hard werken, je best doen, resultaten halen, geld verdienen? Leidt succes tot geluk? De vraag is of streven naar geluk wel zo verstandig is, het lijkt wel alsof hoe harder we geluk najagen hoe ongelukkiger we worden. Steeds meer mensen, onder wie veel jongeren, ervaren stress- en burn-out klachten. Dat lijkt vreemd: strandt onze zoektocht naar geluk uiteindelijk in een burn-out en desillusies?
Onderzoekers die zich rekenen tot de stroming die de positieve psychologie genoemd wordt gooien het over een andere boeg. Stel nu dat we niet streven naar geluk maar dat we ons richten op wat voor ons werkelijk van waarde is, wat betekenisvol is. Hoe zou dat eruit zien? 
In deze lezing meer over de betekenis van geluk en gelukkig zijn.

Agnes Schilder is (toegepast) psycholoog, docent, coach en trainer met een passie voor de positieve psychologie. Ze is eigenaar van ACT too, als docent verbonden aan de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool, de master Design Driven Innovation van NHL Stenden en gastdocent bij diverse andere opleidingen waaronder HOVO Seniorenacademie.

Op 22 maart 2020 komt Huub van het Hek met: “Bach, crisis en revolutie, Matthäus Passion”. De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach is een uniek voorbeeld van 18e eeuws muziektheater. Het werk is de optimale mix van wat wij nu opera en oratorium zouden noemen. Religieuze muziek in het fundament van een wereldlijke vertelling. Het lijden en sterven van het vigerende mensbeeld. Omdat noch het 18e eeuwse godsbeeld nog het 18e eeuwse mensbeeld enige toekomst heeft. De vraag is hoe je dat verhaal vertelt aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven, maar wel hun eigen emoties kunnen begrijpen. Daarom grijpen Johann Sebastian Bach en de zijnen naar de evangelische emoties om de menselijke emoties te kunnen uiten. Daarmee voldoen zij aan de wensen van hun opdrachtgevers en hun publiek. Beide partijen horen een volstrekt andere boodschap in dezelfde partituur.

Met het kiezen voor de kant van de bestuurlijke elite – de Matthäus Passion als oratorium – hebben wij de Matthäus Passion, de toeschouwers en Johann Sebastian Bach ernstig tekort gedaan. Nu het actuele godsbeeld en mensbeeld opnieuw toe zijn aan vervanging, vinden wij in de Matthäus Passion van J.S. Bach de beste steun om dat proces te begeleiden.

Als laatste dit seizoen komt op 12 april Henk Schoonhoven met de lezing: “Bacchus, meer dan wijn alleen”. Bacchus/Dionysus, de god van de wijn… Zo kennen we hem het best, maar dat is een eenzijdig en beperkt beeld. Hij is in de eerste plaats de god van de vegetatie, van de sapstroom. Aan hem zijn evengoed de klimop en de pijnboom (als altijdgroene vegetatie) gewijd. Maar hij is ook de god van de wijn, hij is de god van ‘het pulseren’, van het bruisen van vitaliteit. Het mysterie van de gisting die (wist men toen veel) de alcohol produceert…

Hij is de god van de roes, en evenzeer de god van het masker… De grootse toneeltraditie van Athene is ontstaan rond de Dionysusverering. Dionysus kan water in wijn veranderen en zijn aangeschoten stoet volgelingen viert zijn aanwezigheid in een roes die grimmige vormen kan aannemen: sommigen verscheuren jonge dieren, – dood en vitaliteit liggen soms dicht bij elkaar.

Wij zullen ons verdiepen in zijn ‘persoon’, zijn cultus en zijn  mysteriën – een vorm van verering die in de hele Grieks-Romeinse Oudheid een grote populariteit, verspreiding en invloed heeft gekend, en ook sporen heeft nagelaten in het vroegste christendom.

Maar zijn invloed geldt niet alleen de klassieke Oudheid: het is verbazingwekkend hoezeer ook vanaf de Renaissance de beeldende kunsten thema’s uit de Bacchische sfeer opnemen en uitwerken.

Henk Schoonhoven was tot zijn pensionering universitair docent bij de vakgroep Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Tot op heden geeft hij cursussen op zijn vakgebied bij de SeniorenAcademie/Hovo Noord-Nederland.

De lezingen beginnen om 16.00 uur.

Reserveren: waarkunst@gmail.com

Kijk voor meer informatie op: http://www.waarkunst.nl/

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.