(G) oud Gezond dag op 10 maart in Oude Pekela

Foto: Jan Glazenburg

OUDE PEKELAIn voorgaande jaren is in het kader van het project Samen Oud jaarlijks een Samen Oud dag georganiseerd. Helaas is het project gestopt. Vorig jaar is in opdracht van de gemeente wel gevraagd of Welzijn een dag voor ouderen wou organiseren. Dat is toen de (G) oud Gezond dag geworden. Deze is succesvol door ouderen bezocht. Ook dit jaar wordt weer een (G) oud Gezond dag georganiseerd en wel op 10 maart in Oude Pekela.

In navolging van de vroegere ‘Samen Oud-dagen’ wordt op 10 maart een (G) oud Gezond ochtend voor ouderen in Oude, Nieuwe en Boven Pekela georganiseerd.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur : Inloop – voorlichting stands

09.30-09.45 uur :  Opening

09.45- 10.15 uur :  Bewegen

10.15-10.30 uur :  Filmpje over dementie en geheugentrainingspelletjes

11.00-11.30 uur :  Samen Zingen

11.30-12.00 uur : Gezondheid is meer dan “niet ziek zijn”.

12.00 uur : Er zal geprobeerd worden om af te sluiten met een gezamenlijke lunch

Locatie: De Binding, Sportlaan 4, Oude Pekela. Eigen bijdrage € 4,50 per persoon. Mocht dit bedrag teveel voor u zijn, maar wilt u toch graag komen, laat dit dan weten: telefoonnummer. 06 212 724 82.

U kunt vanaf 14 januari 2019 toegangskaarten kopen bij de Binding, balie keuken.

U kunt dit toen tot uiterlijk 28 februari.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.