Coupures Delfzijl mogelijk morgen dicht

Foto: Geertje Korthuis

DELFZIJL – Maandag 10 februari wordt hoogwater op zee verwacht. Dit betekent dat de coupures in Delfzijl mogelijk dichtgaan.

Op dit moment is de voorspelling dat de waterstand in Delfzijl het niveau van 3.14m bereikt rond 12.00 uur in de middag op maandag 10 februari. De coupures in Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van 3.00m+ NAP of hoger.

Op basis van de huidige verwachting zal de coupure dichtgaan. Het waterschap beoordeelt dit altijd twaalf uur van tevoren. De ervaring leert namelijk dat de voorspelling kan veranderen wanneer de wind op het laatste moment draait.

Dijkbewaking

Op dit moment lijkt het er nog niet op dat er dijkbewaking moet worden uitgevoerd. Dijkbewaking wordt vanaf een verwachte waterstand van 3.80m+ ingezet. Bij de dijkbewaking letten medewerkers van de waterschappen met name op aangespoeld materiaal dat de dijk kan beschadigen.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.