Coupures Delfzijl vannacht weer dicht

Foto: Bé Eelsing

DELFZIJL – Ook vannacht gaan de coupures in Delfzijl dicht.

Vanmorgen sloten de waterschappen de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl. Aan het eind van de middag was het water voldoende gezakt en konden de dijkdoorgangen weer open.

Rond 21.30 uur vanavond gaan de coupures opnieuw dicht. Vannacht wordt in Delfzijl om 01.00 uur weer hoogwater op zee verwacht met een waterstand van 3.20m+ NAP. Hierdoor zal de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten zijn. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is zullen de wegen weer worden opengesteld.

De coupures in Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van 3.00m+ NAP of hoger.

Geen dijkbewaking

Het lijkt er niet op dat er dijkbewaking moet worden uitgevoerd. Dijkbewaking wordt vanaf een verwachte waterstand van 3.80m+ ingevoerd. Bij de dijkbewaking letten de medewerkers van de waterschappen met name op aangespoeld materiaal dat de dijk kan beschadigen.

Bron: Waterschap Noorderzijlvest

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.