Meer hulp nodig aan het sterfbed

WesterwoldeActueel.nl

OOST GRONINGEN – De stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost-Groningen krijgt elk jaar meer aanvragen voor de laatste zorg. De groeiende vraag heeft verschillende oorzaken. In deze regio heeft men te maken met vergrijzing, en steeds meer mensen die thuis moeten blijven wonen. Een andere oorzaak is de groeiende bekendheid van de VPTZ Oost-Groningen, zo wordt gesteld.

Op dit moment heeft VPTZ Oost Groningen, in Pekela, Oldambt, Veendam en de voormalige gemeente Menterwolde en Bellingwedde, ongeveer 50 opgeleide vrijwilligers werkzaam thuis en in woonzorginstellingen.

De VPTZ Oost Groningen werd in 2006 opgericht. De directe aanleiding, was een onderzoek, dat duidelijk maakte dat in Oost-Groningen behoefte was aan een organisatie, die thuis wonende mensen in hun laatste levensfase kon bijstaan. De mensen in Oost-Groningen willen het liefst, als dit kan, thuis sterven.

Zorg en aandacht

Karin Bron, algemeen coördinator VPTZ Oost Groningen: “Onze vrijwilligers geven zorg en aandacht aan mensen die dat nodig hebben in de palliatieve terminale fase. Ze staan indien nodig ook de betrokken mantelzorgers bij. Medische en verpleegkundige taken voeren de vrijwilligers niet uit.”

De meeste aanvragen komen van de thuiszorg, zorginstellingen of huisartsen, die contact met VPTZ opneemt en ondersteunende hulp vraagt. Ook gebeurt het steeds vaker, dat familieleden van zieke mensen VPTZ benaderen.

De VPTZ en thuiszorg en de mantelzorger vullen elkaar aan waar dit nodig is, er is een goede samenwerking.

Karin Bron: “Tot nu toe zijn we aan alle verzoeken tegemoet gekomen. We hebben nog nooit nee verkocht en dat willen we graag zo houden. Daarom leiden we elk jaar nieuwe vrijwilligers op.”

Introductiecursus

Op vrijdag 20 maart start een introductiecursus van acht dagdelen. Tijdens de cursus wordt de deelnemers geleerd om op de juiste manier, goede palliatieve terminale zorg te verlenen aan zieke mensen in de laatste fase van hun leven. Belangstellenden kunnen een mail sturen: info@vptzoostgroningen.nl.

Meer informatie op www.vptzoostgroningen.nl.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.