Gemeente Stadskanaal voor heropening AZC Musselkanaal voor kansrijke asielzoekers

Foto: Msk tje

STADSKANAAL – Het college van Stadskanaal heeft vandaag een principebesluit genomen over een heropening van het AZC in Musselkanaal en werkt zo mee aan een landelijk verzoek om de opvangcapaciteit uit te breiden. Hiervoor gaat de gemeente een driejarige overeenkomst aan met het COA voor de opvang en begeleiding van een passende instroom van asielzoekers die kansrijk zijn op een vergunning en statushouders vanuit het AZC naar een goede start in onze regio. De gemeente maakt hierover afspraken met andere gemeenten in de regio.

De opvanglocatie wordt een zogeheten procesopvanglocatie (pol). De partijen zorgen daarmee op termijn voor een warme overdracht van het AZC naar de gemeenten in de regio zodat de begeleiding naar passend werk, huisvesting, integratie, inburgering en participatie sneller verloopt. Met de voorgenomen heropening wordt, door de toevoeging van extra inwoners, het draagvlak voor uiteenlopende voorzieningen in Musselkanaal/Stadskanaal vergroot. Daarnaast investeert het COA in het gebouw waardoor het ontstaan van achterstallig onderhoud en de fysieke en sociale achteruitgang van het terrein van het COA wordt tegengegaan. De gemeente ziet de heropening van het AZC op deze manier dan ook als een kans voor Musselkanaal en de regio.

Veiligheid voorwaarde voor heropening

In de besprekingen met het COA is de informatie uit de inloopavonden in december nadrukkelijk meegenomen. Tijdens deze avonden werd veelal aangegeven dat er geen bezwaar is tegen de opvang van asielzoekers als het weer wordt zoals voorheen. Maar dat er wel zorgen zijn over de opvang van overlast gevende asielzoekers zoals in Ter Apel. Ook de aangeboden petitie had deze strekking en riep op om in het AZC Musselkanaal geen overlast gevende asielzoekers (uit veilige landen) toe te laten omwille van de veiligheid van de inwoners.

De politie heeft daarom in alle fases van het proces op ons verzoek de afspraken op veiligheid en handhaafbaarheid getoetst en kan zich vinden in de ontwikkelde overeenkomst ten aanzien van de veiligheid en de beveiliging. Met de keuze voor een procesopvanglocatie (pol) maken asielzoekers uit veilige landen op voorhand weinig tot geen kans om in Musselkanaal geplaatst te worden. Daarmee wordt de kans op overlastgevers tot een minimum beperkt.


Heropening onder voorwaarden

Het COA wil in Musselkanaal maximaal 428 asielzoekers opvangen en werkt mee aan de ontwikkeling van een doorgaande lijn van ontzorgen en inburgeren. Vanaf het moment dat het formele verzoek is ontvangen zijn Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de Ondernemers-vereniging Musselkanaal meegenomen in het proces. Er zijn twee inloopbijeenkomsten gehouden voor inwoners.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een heropening voor minimaal 3 jaar, de afspraken over de doelgroep van het AZC in Musselkanaal, de koppeling van statushouders aan onze gemeente en de regio, het ontwikkelen een ‘warme overdracht’ bij de huisvesting van statushouders in onze regio en afspraken over de locatie als het COA weer sluit.

Sluiting AZC Musselkanaal 2018

Het voormalig AZC in Musselkanaal werd, tot teleurstelling van omwonenden en de gemeenteraad, in oktober 2018 door het COA gesloten. Kort daarop bleek echter landelijk behoefte te zijn aan uitbreiding van het aantal opvangplaatsen en nam het COA contact op om over een tijdelijke heropening van de locatie in Musselkanaal van gedachten te wisselen.

Het gaat hier om een principebesluit. Op 25 februari is er nog een voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers en op 26 februari voor inwoners. Op 3 maart wordt de overeenkomst besproken in de gemeenteraad en kan de gemeenteraad haar wensen of bedenkingen aan het college kenbaar maken, waarna het college een definitief besluit neemt.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.