Hunebedcentrum start met nieuwe archeologische lezingen

Foto: Andries Schoo


BORGER – Een lezingenreeks met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de archeologie. Op 29 maart start de nieuwe lezingenreeks bij het Hunebedcentrum​ waarbij archeologie en prehistorie centraal staan.


In de lezingenserie Archeologie: Prehistorie van Noord-Nederland – van neanderthalers tot en met de metaaltijden, vertellen verschillende archeologen over vondsten en archeologische ontwikkelingen. De afgelopen jaren zijn er uitzonderlijke vondsten gedaan die het verhaal van de prehistorie in Noord-Nederland verrijken en aanvullen. Daarom is het een mooi moment om, in een vogelvlucht van een viertal lezingen, door de prehistorie van Noord-Nederland te gaan. Naast dat Noord-Nederland in een breder perspectief wordt geplaatst, wordt er ook ingezoomd op het regionale verhaal. Verdiep uw kennis bij het Hunebedcentrum.

De lezingen worden gehouden op zondagen in het Hunebedcentrum in Borger en beginnen om 14.00 uur. U kunt zich opgeven via email:  communicatie@hunebedcentrum.nl. Dat kan per lezing of voor de hele serie.

Het hele programma bestaat uit vier lezingen, met de volgende onderwerpen:

Leven aan de rand van de oerwereld: De neanderthaler in Noord-Nederland –
29 maart 14:00 uur
Marcel Niekus, archeoloog

Jagen in het oerbos: Een mesolithisch leven in overvloed 
5 april 14:00 uur
Dick Schlüter, historicus en amateurarcheoloog


De Jonge Steentijd in Drenthe, een verhaal over lokale en continentale ontwikkelingen –
19 april 14:00 uur
Daan Raemaekers, hoogleraar Archeologie van Noordwest-Europa; directeur van het Groninger Instituut voor Archeologie


Zwaarden, zout en zwervende erven: brons- en ijzertijdgemeenschappen in breder perspectief –
10 mei 14:00 uur
Stijn Arnoldussen, universitair hoofddocent Late prehistorie

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.