SOOOG ondersteunt campagne die brug wil slaan tussen rokers en niet-rokers

Foto: Geert Smit

REGIO – Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) ondersteunt de campagne ‘Aarzelniet.nl’, die de groeiende kloof tussen niet-rokers en rokers wil verminderen. Jaap Hansen, voorzitter van het College van Bestuur van SOOOG: ,,Deze campagne kan respect en begrip kweken tussen beide kampen, waardoor we in gesprek kunnen over dat wat we allemaal willen: voorkomen dat jonge kinderen gaan roken”.

SOOOG is samen met ruim honderd organisaties in de provincie Groningen (zie www.aarzelniet.nl) aangesloten bij Rookvrij Opgroeien in Groningen. Dit regionale netwerk komt op initiatief van GGD Groningen met de campagne ‘Aarzelniet.nl’, waarin zowel rokers als niet-rokers aan het woord worden gelaten. Idee hierachter is dat beide groepen meer begrip voor elkaar krijgen, waardoor een gesprek kan ontstaan. Hiermee wordt een andere aanpak gekozen dan in traditionele anti-rook campagnes waar alleen de negatieve gevolgen van roken worden belicht of waarin wordt gestimuleerd te stoppen met roken.

Paria

Het aantal rokers in onze samenleving daalt steeds verder: een ontwikkeling die SOOOG, als stichting verantwoordelijk voor openbaar onderwijs aan ongeveer 2900 kinderen in Oost-Groningen, toejuicht. Er lijkt echter een kloof te ontstaan tussen rokers en niet-rokers, waarbij rokers zich steeds vaker een ‘paria’ voelen. Jaap Hansen: “Rokers zien anti-rookmaatregelen vaak als betutteling en ongewenste bemoeizucht. Aan de andere kant hebben niet-rokers last van rookgedrag, zeker in de buurt van hun kinderen. Zowel rokers als niet-rokers, zo blijkt uit een peiling, vinden het lastig hierover met de ander in gesprek te gaan. Terwijl dat juist dé oplossing is om onze kinderen samen te beschermen tegen roken”.

Geen corrigerend vingertje

Aarzelniet.nl focust op wederzijds begrip en op dat wat rokers en niet-rokers verbindt: het gemeenschappelijke doel kinderen niet te laten (mee)roken. Verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), nauw betrokken bij de campagne, is enthousiast. “Juist door niet met het corrigerende vingertje te wijzen maar met elkaar in gesprek te gaan, hoop ik dat er meer begrip voor elkaar komt. We hebben met elkaar een gemeenschappelijk doel, namelijk dat jonge kinderen niet gaan roken. Dat doel bereiken lukt alleen als we samenwerken en dat kan alleen vanuit respect en begrip voor elkaar, vanuit dialoog.”

SOOOG

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is het bevoegd gezag van 24 scholen waaronder 22 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Oost Groningen, zijnde de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Voor de stichting zijn circa 300 medewerkers werkzaam, die onderwijs verzorgen voor ongeveer 2900 leerlingen.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.