Partij voor de Dieren: zorgen om biomassacentrale naast longpatiënten in Haren

Foto: Anita Meis

HAREN, WINSCHOTEN – De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen over de pas verleende omgevingsvergunning voor een biomassacentrale in Haren, nabij Beatrixoord. De partij wil dat de uitstoot van de centrale gemeten wordt, ook omdat er in Beatrixoord longpatiënten revalideren.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede is verbaasd. “Er is net een biomassacentrale in Winschoten gesloten uit angst voor de gezondheid van omwonenden. De uitstoot van fijnstof bleek erg groot. En nu laat dit college een biomassacentrale neerzetten naast een centrum voor revaliderende longpatiënten?“

De Partij voor de Dieren is geen groot voorstander van biomassa centrales, omdat er veel bomen in zouden worden opgestookt en de uitstoot nog groter is dan die van kolencentrales. Er zijn meerdere biomassacentrales in de Stad, zoals bij Kardinge en de Biotoop in Haren. De Wrede: “Wij proberen al een tijdje erachter te komen wat de uitstoot is van die centrales, maar het komt erop neer dat de regelgeving complex is, dat de gemeente vaak niet bevoegd gezag is of het niet weet. We zijn ermee bezig, maar de situatie in Haren vraagt om onmiddellijke duidelijkheid”.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.