Nieuwsbrief: Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending

Foto ingezonden door Gasunie, Gerben van Dijk

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u de nieuwsbrief over de activiteiten bij de aardgasbuffer in Zuidwending.

Helmer Horlings – nieuwe directeur EnergyStock

Per 15 februari is Henk Abbing, na vele jaren EnergyStock te hebben geleid, aan een nieuwe uitdaging begonnen. Hij gaat zich o.a. bezig houden met de ontwikkeling van grote energieprojecten waar waterstof een rol in kan spelen.

Helmer Horlings is sindsdien directeur van EnergyStock en in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor Aardgasbuffer Zuidwending. Helmer heeft veel ervaring opgedaan in de energiesector binnen en buiten Gasunie. Hij heeft ruimschoots kennis van de installatie, waardoor we wederom een gedreven directeur hebben gekregen die begrijpt wat er op locatie gebeurt. Ik verheug me om met hem te werken en bij de eerstvolgende gelegenheid zal hij zich verder aan u voorstellen.

Project: de Patrijs

We beseffen dat onze komst invloed heeft gehad op de flora en fauna in de omgeving. Afgelopen jaar hebben we aangegeven daar wat aan te willen doen. In nauwe samenwerking met o.a. Otto Koetje en de landeigenaren/-gebruikers hebben we een mooi plan uitgewerkt dat als doel heeft leefruimte te scheppen voor de Patrijs. Er zullen heesters en lage begroeiing worden geplaatst rondom de installaties op het terrein van de aardgasbuffer. Vanaf week 12 gaan we de heesters planten. Ook gaan we jaarlijks flora- en faunaranden inzaaien. Een mooi initiatief! We zullen binnenkort op de website www.agbzw.nl meer informatie plaatsen over deze aanplant.

A1 project: 100.000 uren zonder ongeval

In 2016 zijn we met een kleine groep medewerkers op Aardgasbuffer Zuidwending gestart met het project: ”Ontwikkelen Caverne A1 voor L-Gas opslag”. Samen met partner Nouryon, alle aannemers en onderaannemers, hebben we de afgelopen jaren volop gewerkt aan het realiseren van dit project. Op donderdag 13 februari 2020 hebben een mooie mijlpaal bereikt: 100.000 werkuren zonder ongevallen met verzuim. Het is een resultaat waar we met z’n allen trots op zijn.

Werktoren caverne A1
Midden februari was het druk rond caverne A1. We hebben een werktoren geplaatst ter voorbereiding op het vullen van de nieuwe caverne met aardgas. Omwonenden hebben een brief gekregen. De informatie staat ook op de website www.agbzw.nl. Hopelijk heeft u niet teveel hinder ondervonden. Eind maart zal het weer druk zijn als we de toren afbreken.

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.