Vertèl ais…

Foto: Catharina Glazenburg

APPINGEDAM – Op zondagmiddag 29 maart 2020 om 14.00 uur gaan ze weer beginnen met de Groninger middagen bij Hof van Daam aan de Dijkstraat 55-57 in Appingedam.

In het nieuwe seizoen van 2020 kunt u weer luisteren naar verhalen, gedichten, zang en korte toneelstukjes, zoveel mogelijk in het Gronings met vaste medewerkers zoals “De Hofknarren”. Deze vaste medewerkers brengen Grunneger toneelsstukjes, verhalen en gedichten met als titel: Taande Soartje, Weerom ien tied, Wat een mop, Aan toavel, Hes t al heurd en De Ommelanden, over het voetlicht.

Er hebben zich al mensen opgegeven die ook mee willen doen en die hebben een titel gekozen zoals: Verrazzen, Sums der dichterbie, Mien eerste moal:, Het fietssleuteltje en Ik zing mien aigen’wies’.

Alleen komen luisteren kan ook, wat is een schrijver zonder lezers of toehoorders. Uw gastvrouw is Hennie Hofman en de presentatie is in handen van Tiny Veldhuis. De entree is gratis.

I.v.m. met de beschikbare ruimte wordt u verzocht zich op te geven vòòr

22 maart 2020, tel. 0596-551369 of e-mail: h.veldhuis30@kpnplanet.nl

Op dezelfde middag brengt Tiny Veldhuis, uit Appingedam, haar nieuwste werk uit met een vertaling in het Nederlands van haar bundel Doan waark. Dit boekwerk bestaat uit een verzameling gedichten uit 13 eerder uitgegeven bundels, in de Hogelandster Streektaal, samengebracht en gebundeld door uitgeverij Vliedorp uit Houwerzijl. Nu staan alle gedichten gezamenlijk in één showmap, zowel in de Hogelandster Streektaal als in het Nederlands. Het nieuwe geheel bestaat uit 120 bladzijden in A4 formaat, met de geschreven gedichten en aanvullende informatie, tekeningen en foto’s. Er zijn een aantal nieuwe, niet eerder gepubliceerde gedichten, in opgenomen.

Als u eigenaar wilt worden van deze map kunt u zich verzekeren van een exemplaar, door contact op te nemen met hetzelfde telefoon- of e-mailadres als eerder in dit bericht is aangegeven.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.