Verdere aanscherping bezoekregeling en patiëntenbegeleiding ziekenhuislocaties Treant

Foto: Treant

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Uit voorzorg scherpt Treant de bezoekersregeling verder aan.

Bezoek aan de IC, de SEH, de CCU en de afdeling Oost 1 (Emmen) is niet meer mogelijk. Tenzij de situatie van de patiënt dusdanig wordt dat er een uitzondering moet worden gemaakt. Voor patiënten op de genoemde afdelingen wordt gekeken naar digitale manieren om toch contact te houden met het thuisfront.

Begeleid je een patiënt naar een poliklinische afspraak? Ga dan bij jezelf na of begeleiding tot in de wachtkamer echt noodzakelijk is. Het aantal mensen dat niet in het ziekenhuis hoeft te zijn, willen ze graag zo klein mogelijk houden.

Bron: Treant

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.