Nieuwe programma’s erkend voor Groninger Ondernemersregeling

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN – De provincie Groningen heeft twee nieuwe programma’s erkend waaraan ondernemers met subsidie kunnen meedoen. Met de ‘Innovatieplantage’ en ‘Business coaching voor starters’ wil bureau Kiemkr8 ondernemerschap stimuleren. De provincie Groningen vindt het belangrijk om de regionale economie en werkgelegenheid te versterken. Daarom ondersteunt de provincie deelnemers aan deze twee programma’s voortaan met subsidie vanuit de Groninger Ondernemersregeling.

Businessplan
De Innovatieplantage richt zich op bestaande ondernemers met een nieuw idee dat zich nog moet bewijzen. Deze bedrijven ervaren vooral belemmeringen op het gebied van financiering, subsidies, tijd, het omzetten van ideeën en het inschatten van risico’s. In maximaal zes maanden krijgen deze ondernemers begeleiding bij het opstellen van een gedegen business- of groeiplan. Het traject gaat in op persoonlijk leiderschap, strategie en conceptontwikkeling, financiering en marketing.

Startende ondernemers hebben vooral moeite met het omzetten van een creatief idee naar een businessplan en het vinden van financiering. Het programma Business Coaching helpt starters daarbij, zodat ze goed voorbereid kunnen beginnen met ondernemen.

Halve prijs
Deelname aan de Innovatieplantage en het starterstraject kost respectievelijk 4950 en 2650 euro. Door een beroep te doen op de Groninger Ondernemersregeling krijgen de ondernemers de helft van de kosten vergoed. Een ondernemersvoucher aanvragen kan via de website van de provincie Groningen.

Kiemkr8 verwacht een jaarlijkse deelname van gemiddeld 15 bedrijven. Het bureau werkt samen met Rabobank, HFCM Communicatie, Countus accountants en adviseurs en Insights Discovery.

Groninger Ondernemersregeling
De Groninger Ondernemersregeling bevat subsidies tot 5000 euro voor ondernemers die willen innoveren door de start van een nieuw bedrijf, internationale export of verbetering van hun ondernemersvaardigheden. Ook richt de regeling zich op ondernemers die de (jeugd)werkloosheid willen verminderen met een meester-gezeltraject. Zowel aanbieders van een programma, als ondernemers die met subsidie een programma willen volgen, kunnen zich aanmelden via onze website.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.