Gebedsdienst Onstwedde online te volgen

Foto: Geert Smit

ONSTWEDDE – Vanavond is de Gebedsdienst in de Hervormde kerk te Onstwedde online te volgen.

“Verblijd in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed” (Rom 12:12)

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Woensdag 25 maart aansluitend aan het luiden van de klokken vindt in de Hervormde kerk om 19.15 uur in aanwezigheid van de kerkenraad een korte gebedsdienst plaats. Ds. N. Noorlander leidt deze korte dienst waarin de nadruk ligt op het gebed. Gebed tot God om de zorgelijke situatie aan Hem voor te leggen en troost en kracht te vragen in de huidige crisisperiode.

Helaas is het niet mogelijk om u te nodigen om in de kerk aanwezig te zijn. De kerkenraad nodigt daarom via deze weg alle inwoners van Onstwedde en omgeving uit om de gebedsdienst mee te beleven via internet of via kerkradio.

Om de gebedsdienst te volgen klik op de link hieronder óf download de app “Kerkdienst gemist” op uw/jouw tablet of telefoon.

Klik hier voor de gebedsdienst

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.