Baggerwerkzaamheden Ruiten Aa kanaal van start.

Foto: Geert Smit

VLAGTWEDDE – Omdat het Ruiten Aa kanaal en het Bourtangerkanaal te ondiep zijn, wordt het uitgebaggerd.

Ophoping van slib en modder zorgt ervoor dat het kanaal niet diep genoeg meer is voor de recreatievaart. Daarom wordt en een laagje van de bodem gehaald. Ook wat betreft de doorvoer van water, kunnen we daarmee weer 20 jaar vooruit. Tijdens dit baggerwerk worden er op verschillende plekken natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het gaat totaal om 3,7 km. Een deel van de bagger wordt voor de aanleg van deze oevers gebruikt.

Heel veel bagger
Bijzonder aan dit project is dat het om ruim 27 km gaat. Een enorme afstand, met een enorme hoeveelheid bagger. Daarom is er goed nagedacht over het verwerken van die bagger, de inpassing in de omgeving én eventuele ecologische raakvlakken. Bijkomende opgave is dat dit baggerwerk op een redelijk manier zo duurzaam mogelijk moet worden uitgevoerd.
Voor de eerste opvang van de slib is men al begonnen met de aanleg van een bassin.
Dinsdagmorgen werd met het te water laten van de baggerschuit bij de brug in de Weite een begin gemaakt met de werkzaamheden.
Met een 400 ton’s hijskraan werd de baggerschuit in het water gelegd.
De werkzaamheden zullen zeker nog tot het einde van het jaar gaan duren.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Foto’s: Geert Smit, Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.