Nieuwe bomen voor het Vledderbos

Foto ingezonden door Jelka Vale, Staatsbosbeheer

STADSKANAAL, JIPSINGBOERTANGE, TER APEL – Staatsbosbeheer plant 3000 nieuwe bomen in het Vledderbos bij Stadskanaal. Er worden beuken, winterlindes en haagbeuken geplant. Het is de eerste keer sinds de aanplant van het bos in 1992 dat er bomen geplant worden. Eerder zijn wel bomen geplant in de lanen om zo de lanenstructuur in stand te houden, maar in het bos zelf is dit de eerste keer.

Duurzaam

In het Vledderbos wordt duurzaam hout geproduceerd. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw, voor papier of als biomassa. De opbrengsten van het hout gebruikt Staatsbosbeheer om het beheer van de bossen te kunnen betalen. Met duurzaam bosbeheer zorgt Staatsbosbeheer ook voor houtproductie voor toekomstige generaties. Begin 2016 zijn er dunningspaden aangelegd. Over deze paden rijden de houtoogstmachines bij het beheer van het bos. Dankzij deze paden kunnen de machines het werk efficiënt uitvoeren en worden andere bomen zo min mogelijk beschadigd. In de winter van 2018/2019 heeft er voor het eerst een houtoogst plaatsgevonden. Doordat er na een houtoogst licht op de bodem komt, krijgen zaden de kans om zich te ontwikkelen en groeien er vanzelf nieuwe bomen. In het gedeelte waar populieren staan, is een gedeelte van de populieren gekapt. Tussen de nog aanwezige populieren wordt nu geplant. Er komen verschillende boomsoorten voor terug om het bos gevarieerder te maken en daardoor beter te beschermen voor de toekomst.

Met de hand

Naast het Vledderbos zijn er ook in de bossen rondom Jipsingboertange bomen geplant. Medewerkers van Staatsbosbeheer hebben de bomen met de hand geplant. Normaal werken we samen met vrijwilligers, lokale initiatieven en leerlingen om te planten, maar dat kon vanwege coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom hebben collega’s van verschillende afdelingen afgelopen weken de handen uit de mouwen gestoken. Na het Vledderbos wordt er nog geplant in de Ter Apelerbossen. Als de werkzaamheden begin volgende week klaar zijn, zijn er in totaal 13000 bomen geplant, verspreid over Jipsingboertange, het Vledderbos en Ter Apel.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.