Lintjesregen in de gemeente Midden Groningen

Foto: Gemeente Midden-Groningen

GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft vanochtend elf inwoners van Midden-Groningen gebeld en hen verteld dat zij een Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen voor hun inzet voor de samenleving.

Vanwege de coronamaatregelen kan de burgemeester de onderscheidingen dit jaar niet uitreiken bij Algemene Gelegenheid (lintjesregen). Burgemeester Hoogendoorn heeft daarom de gedecoreerden gebeld om hen te melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen als Lid in de Orde van Oranje Nassau (acht personen), Ridder in de Orde van Oranje Nassau (twee personen) of als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (een persoon) te benoemen. Vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden wordt gezocht naar één moment later dit jaar waarop alle uitreikingen zullen plaatsvinden. Wanneer dit is, is afhankelijk van het verloop van het coronavirus.


De volgende personen uit de gemeente Midden-Groningen hebben een Koninklijke Onderscheiding gekregen:

De heer J.W. (Jan Willem) van Timmeren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is 61 jaar en komt uit Kolham.

Verdiensten van de heer Van Timmeren:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Van Timmeren zet zich al jaren in voor Kolham. Hij was en is onder andere zeer betrokken bij het dorpshuis Mainschoar, is al jaren EHBO’er bij verschillende evenementen en organiseert driejaarlijks het schoolfeest. Ook was hij vrijwilliger bij de langdurige en gefaseerde restauratie van de kerk en bouw van bijgebouw van Kerkgemeenschap Slochteren.”

Hij was tot 2006 mede-eigenaar van Bouwbedrijf van Timmeren. Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1986 – 2006Vrijwilliger bij de langdurige en gefaseerde restauratie van de kerk en bouw van bijgebouw van Kerkgemeenschap Slochteren. Naast zijn inzet als mede-eigenaar van Bouwbedrijf van Timmeren, was hij ook vrijwillig met dit project bezig.
1993 – hedenBestuurslid van Dorpshuis Mainschoar. Hij is zeer betrokken bij alles wat er in de afgelopen jaren aan beheer en onderhoud is gedaan voor het dorpshuis in Kolham.
1996 – hedenSecretaris van EHBO-vereniging Kolham. Hij plant evenementen en zet zich in als EHBO`er bij sportverenigingen, schoolfeesten en dorpsfeesten.
2000 – hedenCommissielid/organisator van evenementen voor Vereniging Dorpsbelangen, die o.a. driejaarlijks het schooldorpsfeest organiseert.

Mevrouw J.M. (Tiny) Davids-Uuldriks is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze is 71 jaar en komt uit Hoogezand.

Verdiensten van mevrouw Davids-Uuldriks:
Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Davids-Uuldriks is gedecoreerd omdat ze zich al jaren inzet voor onze samenleving  met uiteenlopende activiteiten, van cultuur in de Stichting Cultureel Slochteren, tot de Vrouwen van Nu Harkstede Scharmer, als verkeersregelaar bij evenementen zoals de Avondvierdaagse en secretaris van de stichting Samen aan tafel.”

Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1983 – 1995Lid van de medezeggenschapsraad van Eben-Haëzer, School met de Bijbel in Harkstede
1983 – hedenSecretaris en webmaster van de Plattelandsvrouwen Harkstede Scharmer, nu Vrouwen van Nu.
1986 – 1991Bestuurslid (secretaris) van de plaatselijke EHBO-vereniging
1989 – hedenMantelzorger/steunpilaar voor een gezin waarvan de moeder in 1989 overleed. Tot op heden springt zij ook bij in het (inmiddels) gezin van een dochter uit dit gezin
1990 – 1991, 2009 – 2010, 2014 – 2015Commissielid van de St. Dorpenfeest.
1992 – 1997Cateringmedewerker/vrijwilliger schoonmaakwerkzaamheden bij MFC de Roemte. Ze ondersteunt de beheerder bij feesten, vergaderingen en uitvaarten.
1994 – 2018Organisator van de culturele commissie van Stichting Cultureel Slochteren. Ze maakte deel uit van de werkgroep vertelcafé/podiumkunsten.
1996 – 2004Medeoprichter, bestuurslid van de Buurtvereniging van Kerk tot Meuln in Harkstede.
2004 – 2006Voorzitter van FONK, Financiële Ondersteuning Nieuw Kerkgebouw .
2007 – hedenCoördinator opbaringen en uitvaarten Protestantse Gemeente Scharmer Harkstede.
2009 – 2018Verkeersregelaar bij evenementen als de Avondvierdaagse en de Bekkema Run .
2011 – 2015Koster bij de Protestantse Gemeente Scharmer Harkstede.
2016 – hedenSecretaris van stichting Samen aan tafel, die maandelijks etentjes organiseert.

De heer H. (Henk) de Haan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is 63 jaar en komt uit Hellum.

Verdiensten van de heer De Haan:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer De Haan heeft de Koninklijke Onderscheiding gekregen onder andere omdat hij al bijna veertig jaar groepsleider en trainer is bij de scouting Fraeylema in Slochteren. Daarnaast zet hij  zich al vele jaren in voor de Vereniging Dorpsbelangen in Hellum en de Activiteitencommissie Hellum en draagt zo bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp.”

Hij is agrarisch ondernemer in Hellum. Zijn verdere verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1981 -hedenVrijwilliger bij, bestuurslid en voorzitter (sinds 2010) van de Scouting Fraeylema te Slochteren. Hij is daar groepsleider en trainer en begeleidt met name de jongere groepsleiders. Daarnaast is hij penningmeester voor het Noordelijk Pinksterkamp voor scoutinggroepen uit Noord-Nederland.
1990 -hedenVoorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hellum. De vereniging zet zich in voor de leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp. Hij zette zich in o.a. voor de realisatie van een fietspad en stelt zijn personeel en materieel kosteloos ter beschikking voor bijvoorbeeld het plaatsen van een picknickbank en de dorpskerstboom. Daarnaast coördineert hij de inzameling van het oud papier.
1994 -heden
 
Vrijwilliger bij de Activiteiten Commissie Hellum. Hij organiseert mede activiteiten zoals dorpsfeesten, de sinterklaasintocht en Koningsdag.
1998 – 2010
 
Voorzitter van de Stichting Haansvaart te Hellum. Hij zette zich in voor het verkrijgen van de monumentstatus voor de Haanssluis en de restauratie hiervan.
2013 -heden
 
Vrijwilliger bij de werkgroep Helmster Ommetje. Hij realiseerde de wandelroute en draagt zorg voor het onderhoud.

Mevrouw H. (Ria) Hess Busselaar-Bieleveld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is 71 jaar en komt uit Hoogezand.

Verdiensten van mevrouw Hess Busselaar-Bieleveld:
Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Hess Busselaar-Bieleveld is onderscheiden omdat ze al jaren als vrijwilliger zorgt dat mensen met een beperking van een fijne zorgvakantie kunnen genieten. Dit deed ze voor het Rode Kruis en Stichting Het Vakantiehuis. Daarnaast is ze collectecoördinator voor verschillende fondsen en collecteert zelf ook nog steeds voor zes goede doelen.”

Ze werkte tot 2012 bij het schoonmaakbedrijf Hago. Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

2005 – 2018Vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Hoogezand-Sappemeer. Ze regelde de aanvragen voor een zorgvakantie van mensen met een beperking. Daarnaast was zij gastvrouw in de zorghotels Zorgvliedt en De Valkenberg en verzorgde zij mede de excursies en de Indonesische themavakanties. Tevens was zij enkele jaren collectecoördinator.
2004 -heden
 
Vrijwilliger bij de bloedbank te Hoogezand. Ze is daar vier keer per jaar gastvrouw
2005 -heden
 
Collectecoördinator en collectant voor het Prinses Beatrix Spierfonds in Hoogezand-Sappemeer.
2014 -heden
 
Vrijwilliger bij het Epilepsiefonds te Hoogezand-Sappemeer. Ze is daar collectecoördinator en regiohoofd Noord en Oost Groningen, leidt de collecte in dertien plaatsen en beheert veertig collectepunten.
2014 -heden
 
Vrijwilliger bij het Nationaal Ouderenfonds, afdeling Hoogezand e.o. Ze organiseert mede het kerstdiner en zorgt voor het samenstellen van de kerstpakketten.
2015 -heden
 
Vrijwilliger bij de Stichting Mooiste Contact Fonds, onderdeel van KPN. Ze werft deelnemers voor de activiteiten en zorgt voor het vervoer.
2017 -heden
 
Vrijwilligers bij de Stichting Het Vakantiehuis te Doorn. Ze zorgt voor de vakantieaanvragen van mensen met een beperking.
2018 -heden
 
Vrijwilliger bij de Stichting Vier het Leven te Hoogezand. Ze promoot culturele uitstapjes onder eenzame ouderen.

Daarnaast is ze collectant voor het Diabetesfonds, de Hartstichting, het KWF, het Longfonds, Alzheimer Nederland en de Hersenstichting.   De heer J. (Jacob) Roggema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is 72 jaar en komt uit Slochteren.

Verdiensten van de heer Roggema:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Roggema is jaren actief geweest in en voor het GPV. Hij was onder andere bestuurslid van het GPV Slochteren, Provinciale Statenlid en van het landelijk bestuur (Generale Verbondsraad) van het GPV. Daarnaast is hij als vrijwilliger betrokken bij diverse activiteiten voor zijn dorp en kerk. Zo heeft hij afgelopen jaar de scholen en inwoners van Schildwolde en Slochteren gemobiliseerd om 75 jaar vrijheid te vieren via de christelijke Oranjevereniging en is hij al jaren vrijwilliger bij de Kandelaarkerk in Schildwolde.”

De heer Roggema was tot juli 2016 relatiebeheerder en accountmanager bij Harryvan. Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1982 – 1990, 2019 – hedenLid van de christelijke Oranjevereniging. Tot 1990 organiseerde hij verschillende activiteiten voor schoolgaande kinderen. Sinds 2019 zet hij zich in door het mobiliseren van scholen en inwoners van Slochteren en Schildwolde om samen 75 jaar vrijheid te vieren.
1985 – 2008Actief voor de GPV: hij was bestuurslid van GPV Slochteren, lid van de Generale Verbondsraad, campagneleider van de verkiezingscampagnes Tweede Kamer en Provinciale Staten, Provinciale Statenlid en fractiemedewerker van GPV Slochteren.
2005 -hedenVrijwilliger bij de Kandelaarkerk (GKv) te Schildwolde. Hij geeft begeleiding aan mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Waar nodig treedt hij ook voor hen op als belangenbehartiger bij organisaties en gemeentelijke instellingen. Daarnaast heeft hij in de afgelopen jaren leiding gegeven aan beleidsvorming voor het jeugdwerk en het ouderenwerk binnen de kerkelijke gemeente.
2012 -hedenVrijwilliger bij de Dak- en Thuislozenopvang en bij Bij Bosshardt, Leger des Heils Noord. Hij zet zich in door boodschappen te doen en te koken. Hij verzorgt eens per week maaltijden voor bezoekers, en voert gesprekken met dak- en thuislozen.
2012 -heden
 
Vrijwilliger (gastheer op zondag, mensen naar kerkdiensten begeleiden) bij het UMCG.

De heer K. (Kor) Vos is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is 79 jaar en komt uit Kropswolde.

Verdiensten van de heer Vos:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Vos heeft de Koninklijke Onderscheiding ontvangen omdat hij al jaren als vrijwilliger zorgt voor aandacht voor en het bewaren van de historie van onze gemeente. Hij is vrijwilliger en bestuurslid bij de Historische Scheepswerf Wolthuis, vrijwilliger bij de Stichting Historie Kropswolde en Wolfsbarge en vrijwilliger bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Daarnaast helpt hij ook in zijn eigen buurt daar waar hij kan.”

Hij is tot zijn pensionering in 1995 werkzaam geweest als operator en wachtchef bij de Shell Pernis. Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1995 – 2000Vrijwilliger bij en bestuurslid/penningmeester van de Watersportvereniging de Vijfsluizen-Zwarte Waal/Spijkenisse.
2000 -hedenVrijwilliger bij en bestuurslid van de Historische Scheepswerf Wolthuis, onderdeel van de Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer. Hij zorgt voor het onderhoud, de technische zaken en de veiligheid in en om het gebouw en stelt het onderhoud- en beheerplan op. Daarnaast zit hij in de bouwcommissie en coördineerde hij de restauratie van o.a. de historische rolpalen.
2003 – 2014Vrijwilliger bij de Stichting Historie Kropswolde en Wolfsbarge. Hij heeft mede onderzoek in het archief verricht voor het boek over de geschiedenis van een dorp aan de rand van de veenkoloniën ‘Kropswolde en Wolfsbarge. Ruim twee eeuwen geschiedenis over de huizen en hun bewoners‘. Daarnaast heeft hij gezorgd voor de werving van fondsen.
2006 -hedenVrijwilliger bij de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Hij was bestuurslid/penningmeester van de plaatselijke commissie dorpskerk Kropswolde. Daarnaast heeft hij gezorgd voor het onderhoud van de kerk en het werven van subsidies. Tevens ondersteunde hij bij de activiteiten, o.a. de boekenmarkten en de tentoonstellingen.

Daarnaast ondersteunt hij in zijn buurt door het verrichten van klein onderhoud, o.a. het grasmaaien voor hulpbehoevende buurtbewoners. Tevens verrichtte hij hand-en-spandiensten voor de CBS de Bron.
___________________________________________________________________________________
Mevrouw T.I.C. (Thallie) Huizinga-Roelofs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze is 74 jaar en komt uit Overschild.

Verdiensten van mevrouw Huizinga:
Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Huizinga is onderscheiden, onder andere omdat ze de Stichting Haansvaart heeft opgericht waar ze daarna al 20 jaar actief is als vrijwilliger. Daarnaast spant ze zich op diverse manieren in voor onze samenleving: zo is ze vrijwilliger bij de Groningse Golfclub Duurswolde, bij de Vereniging Dorpsbelangen Hellum, is ze lid van het 4 mei comité Hellum en is ze vrijwilliger bij de protestantse gemeente De Woldkerken. ”

Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1983 – 1993Voorzitter van de medezeggenschapsraad en lid van de ouderraad van de OBS de Ent te Hellum.
1990 – 2002Vrijwilliger bij de Culturele Commissie Slochteren. Ze was lid van de werkgroep tentoonstellingscommissie, richtte de verkoopexposities in en ondersteunde bij de artotheek. Daarnaast onderhield ze het contact met de kunstenaars.
1998 – 2004Vrijwilliger bij en secretaris van de Vereniging Vrienden van de Fraeylemaborg. Ze zorgde voor de ledenadministratie en stelde het programma samen voor de vriendendagen.
1998 – hedenVrijwilliger bij de protestantse gemeente De Woldkerken. Ze is lid van de klokkenluidersgroep.
2000 – hedenOprichter/voorzitter (2000-2013) van en vrijwilliger bij de Stichting Haansvaart. Ze coördineerde de restauratie.
2000 – hedenLid van het 4 meicomité Hellum.
2006 – hedenVrijwilliger bij de Groningse Golfclub Duurswold (GGCD). Ze is voorzitter van de regel- en handicapcommissie. Daarnaast organiseert zij wedstrijden en begeleidt zij nieuwe leden.
2013 – hedenVrijwilliger bij de Vereniging Dorpsbelangen Hellum. Ze is sinds 2015 voorzitter van de werkgroep Helmster Ommetje en zet routes uit en onderhoudt deze.

Mevrouw J. (Joke) Holtrust is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is 65 jaar en komt uit Scharmer.
Verdiensten van mevrouw Holtrust:
Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Holtrust heeft onder meer een belangrijke bijdrage geleverd aan de rouw- en verliesbegeleiding van leerlingen van het Alfacollege St. Chr. ROC Noord- en Oost-Nederland als pastor van dat college. Ze heeft leerlingen en hun ouders ondersteund als zij die hulp nodig hadden. Ook heeft zij gezorgd voor de werving van fondsen om scholieren met onvoldoende financiële middelen toch mee te kunnen laten doen aan activiteiten.”

Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn: pleegouder bij de William Schikker Groep (ze heeft 13 jaar de volledige zorg over twee kinderen gehad) en als vrijwilliger bij Ilmarinen, een organisatie voor mensen met een beperking. Ze heeft daar bijgedragen aan de ontwikkeling van het programma, het beleid van de kinderopvang en heeft zich ingezet voor de invulling van de zorgplannen voor de bewoners.
De heer J. (Hans) Beeftink is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij is 72 jaar en komt uit Lageland.

Verdiensten van de heer Beeftink:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Beeftink is onderscheiden omdat hij zich onder andere jaren heeft ingezet voor ontwikkelingswerk in Papua, Indonesië. Hij deed dat als vrijwilliger en penningmeester voor het Groninger Zendingsdeputaatschap (GZD) waar hij zich inzette voor de organisatie en uitvoering van het ontwikkelingswerk in de Indonesische provincie Papua door de Classis Groningen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).”

De heer Beeftink werkte als accountant en financieel adviseur bij KPMG Meijburg & Co te Groningen en is sinds 2012 gepensioneerd. Hij verricht(te) de volgende vrijwillige activiteiten:

1986 – 2019Vrijwilliger bij en penningmeester van het Groninger Zendingsdeputaatschap (GZD), voorheen het Gereformeerd Zendingscollege (GZC). Dit gremium zet zich in voor de organisatie en uitvoering van het ontwikkelingswerk in de Indonesische provincie Papua door de Classis Groningen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Betrokkene trad o.a. op als boekhouder, beleidsmaker en HRM-functionaris. Hij was o.a. actief voor het project ‘Litindo’, de vertaling van theologische literatuur in het Bahasa Indonesia, de officiële taal van de Republiek Indonesië.
2002 -heden
 
Vrijwilliger bij en penningmeester van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) ‘De Bron’ te Harkstede-Meerstad. Hij was tevens lid van de Commissie van Beheer. In deze hoedanigheid adviseerde hij de kerkenraad over het beheer van de financiën en het onderhoud aan de gebouwen.
2003 -hedenVrijwilliger bij en penningmeester van het Deputaat Studentenpastoraat. Dit gremium zet zich in vanuit de Classis Groningen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt voor studenten in en om Groningen, in het bijzonder voor hen die niet zijn aangesloten bij een kerkgenootschap.
2018 -heden
 
Penningmeester van de Protestants-Christelijke Ouderen Bond (PCOB), afdeling Haren. Hij is tevens lid van de jubileumcommissie en is medeorganisator van de activiteiten rondom het 25-jarig jubileum van de afdeling.

__________________________________________________________________________________
Mevrouw A.C.M. (Annelien) de Winter-Wijffels is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze is 72 jaar en komt uit Noordbroek.

Verdiensten mevrouw De Winter:
Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw De Winter-Wijffels is vier jaar wethouder in de voormalige gemeente Menterwolde (van 2010-2014) geweest, ze had diverse functies bij LTO Noord, ze zit en zat in verschillende Raden van Toezicht, is al 50 jaar voorzitter van het parochiebestuur, lector, en wijkcontactpersoon van de R.K.-kerk Sappemeer en leidt op dit moment CDA-politici op. Via al deze functies heeft zij een belangrijke bijdrage aan de samenleving geleverd.”

Zij was tot 2010 zelfstandig ondernemer (agrarisch bedrijf). Daarnaast verricht(te) ze de volgende vrijwillige activiteiten:

1970 – hedenVoorzitter van het parochiebestuur, lector, wijkcontactpersoon van de R.K.-kerk Sappemeer.
1975 – 1995Bestuurslid, de laatste circa acht jaar voorzitter van Vrouwen van Nu (voorheen Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen), afdeling Noordbroek en omgeving .
1988 – 2000Bestuurslid, voorzitter van KWF Kankerbestrijding, afdeling Noordbroek. Ook was ze o.a. organisator van de jaarlijkse collecte.
1993 – 2006Diverse functies bij Land en Tuinbouw Organisatie LTO Noord en voorlopers. Zo was ze voorzitter van de ABTB (Aarts Dioscesane Boeren- en Tuindersbond), afdeling Winschoten, bestuurslid van de provinciale ABTB en voorzitter van LTO Noord, afdeling Oldambt.
1999 – 2010Lid van de Provinciale Staten Groningen en CDA-woordvoerder op diverse terreinen (platteland, ondernemerschap, onderwijs, jeugd, vrouwen, sport, maatschappelijke organisaties). Van 2007-2010 was ze tevens secretaris van de CDA-fractie .
2000 – 2009Lid van het algemeen bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s. Ze was lid van de commissie Waterhuishouding en Waterkering en lid van de commissie Waterzuivering, beheer en onderhoud.
2014 – hedenBestuurslid en scholingsconsulent van de provinciale afdeling van het CDA in Groningen. Als scholingsconsulent is zij verantwoordelijk voor de opleiding en training van CDA-politici in gemeenteraden, colleges van B&W, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, gemeentelijke afdelingsbesturen en CDJA’ers.

Verder was zij: lid van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Leeuwarden (tegenwoordig NHL Stenden Hogeschool), lid van de Raad van Toezicht van het St Lucas Ziekenhuis in Winschoten, lid van de Raad van Toezicht van Rabobank De Dollard, bestuurslid van de Stichting Duurzame landbouw Oldambt Westerwolde en voorzitter van de Stichting multifunctioneel centrum Noordsuythoeve te Noordbroek.
_____________________________________________________________________________________
De heer prof. dr. W.J. (Wilhelmus Johannes) Quax is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij is 64 jaar en woont in Kropswolde.

Verdiensten de heer Quax:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Quax is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Alleen mensen met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving komen voor deze onderscheiding in aanmerking. De heer Quax heeft deze onderscheiding gekregen omdat hij via zijn onderzoek bijdraagt aan het oplossen van urgente maatschappelijke problemen, namelijk het verlagen van de milieubelasting van de geneesmiddelproductie, het bestrijden van kanker en het zeer grote probleem van antibioticaresistente bacteriën.”

De heer Quax is hoogleraar Farmaceutische Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De invulling die hij aan de leerstoel Farmaceutische Biologie heeft gegeven, beslaat het wetenschapsveld dat zich richt op biologische systemen, zoals micro-organismen en plantencellen, als bron voor nieuwe geneesmiddelen. Hij onderscheidt zich met zijn onderzoek op met name drie onderwerpen:
1) Groene productie van geneesmiddelen door genetische gemodificeerde planten en micro-organismen
2) De ontdekking en ontwikkeling van nieuwe therapeutische eiwitten tegen kanker
3) Nieuwe strategieën om resistentie van bacteriën tegen antibiotica tegen te gaan

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende nevenactiviteiten:

1999 – 2005Vicedirecteur en bestuursvoorzitter van het Groningen University Institue for Drug Exploration (LUIDE) aan het RUG. Dit instituut had o.a. tot doel het bewerkstelligen van synergie tussen de activiteiten van biomedische, farmaceutische en klinische wetenschappers en het vormgeven van de opleiding van promovendi in deze disciplines.
1999 -hedenLid, voorzitter en secretaris van de Rotary , afdeling Hoogezand-Sappemeer
2009 – 2016Directeur van het Groningen research Institute of Pharmacy (GRIP) aan de RUG. GRIP is het onderzoeksinstituut van de RuG (Faculteit Science and Engineering, FSE) dat de wetenschappelijke disciplines omvat die zich richten op het behouden van gezondheid en het behandelen en genezen van ziekten met behulp van interventies met geneesmiddelen.
2010 – 2018Voorzitter van de Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (UCW) van het RUG. Dit is een onafhankelijke adviescommissie van het College van Bestuur gericht op de continue verbetering van de kwaliteit van al het onderzoek aan de RuG en die hiertoe gevraagd en ongevraagd adviseert over aangelegenheden betreffende de wetenschapsbeoefening binnen de RuG. De UCW bestaat uit vertegenwoordigers van negen faculteiten, promovendi en de Universiteitsraad.

Daarnaast was prof.dr. Quax:
2017-heden       Member of the University Board of Appeal for Examinations
2018-heden       Chairman of Pharmacy Programme Committee
2017-2018        Member of Pharmacy Programme Committee
2017-heden       Board member of Pharma Portal
2014-heden       Member of NWO Take Off grant committee
2013                 International Advisory Board Member – World Biotechnology Congress 2013
2007-2011        Member of the Groningen University Committee on Academie Practice
2005-2014        Member of STW valorisation grant committee
2004-2010        Chairman of ZonMW Veni committee
2003-2007        Member of Biopartner/STIGON First Stage Grant committee
2001-2003        Member of NWO STIGON “Programmacommissie”
1998-2008        Member of the board of FIGON (Federation of Innovative Drug Research in the Netherlands)
1999-2002        Chairman of the Applied tienome Research Section of the European Federation of Biotechnology (EFB)
1994-2002        Dutch delegate for the ‘Working Party Applied Genetics’ from the European Federation of Biotechnology
1994-1998        Chairman of BACIP (Bacillus Industrial Platform)
1997-2004        Chairman of the study group ‘Applied Molecular Genetics’ of the ‘Nederlandse Biotechnologische Vereniging’
1988-1993        Member of the Programme Committee on Agricultural Biotechnology
1986-1990        Member of the Health Council Committee advising on the use of Recombinant
Viruses
1986-1992        Member of the Programme Committee Industrial Biotechnology

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.