Ds de Leeuw verzorgt kerkdienst vanuit de studio van RTV Westerwolde

Foto: Bé Eelsing

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Nu tijdens de coronacrisis Radio Westerwolde geen kerkdiensten meer opneemt en de kerken voorlopig voor de kerkgangers gesloten zijn, hebben we besloten de predikanten in de studio uit te nodigen.

Donderdag 21 mei hebben we Ds. de Leeuw bereid gevonden om de kerkdienst vanuit de studio te verzorgen. De dienst begint om 20:00 uur.

De Schriftlezing: Johannes 17 vers 1-26, en Hebreeën 7 vers 23 tot Hebreeën 8 vers 2 

Thema van de verkondiging:  ‘De hemelse Hogepriester bidt’

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.