Huurdersorganisatie Oldambt: “Acantus en gemeente Oldambt geven niet om gezondheid van bewoners” (Update 2)

Foto: Michiel van der Spek

WINSCHOTEN – Naar aanleiding van klachten na het plaatsen van een aggregaat stuurde Huurdersorganisatie Oldambt onderstaande open brief.

Vorige week zijn in de Heuvelstraat in Winschoten renovatiewerkzaamheden gestart in opdracht van Acantus. Voor deze werkzaamheden moeten de bewoners tijdelijk hun woning uit. Daarom heeft de aannemer in de Lekstraat tijdelijke woonunits geplaatst, waar de bewoners tijdelijk verblijven.

De elektriciteit wordt normaliter aangevoerd via de stroomkast die in de straat staat. Enexis heeft geweigerd dit uit te voeren, vanwege de coronaepidemie. Als noodvoorziening heeft de aannemer een aggregaat geplaatst die dag en nacht aan staat en op diesel draait. Al twee dagen lang klagen de bewoners van de tijdelijke woonunits en bewoners in de Lekstraat over lawaai en stank. Er is al een bewoner onwel geworden door de stank van de dieseldampen.

Wij hebben Acantus als verhuurder en opdrachtgever van de renovatie op hun verantwoordelijkheid gewezen en dat deze situatie om reden van volksgezondheid onacceptabel is. Acantus stelt dat er misschien wat aan het lawaai gedaan kan worden, maar het project mag geen vertraging oplopen. De gezondheid van bewoners is blijkbaar niet belangrijk.

Dat Enexis de stroomvoorziening via de kast in de straat niet wil aansluiten vanwege corona is nogal curieus. Enexis heeft afgelopen week ten behoeve van nieuwbouw in de Zeeheldenbuurt in Winschoten tijdelijke elektriciteitskasten aangelegd.

Huurdersorganisatie Oldambt vindt het onacceptabel dat verantwoordelijke bestuurders van Acantus, maar ook de gemeente Oldambt – ook die is hierover ingelicht, maar doet niets – weglopen voor hun verantwoording, en de gezondheid van bewoners in gevaar laat brengen.

Inzake milieueisen en wetgeving is deze situatie illegaal. Bewoners mogen niet bloot gesteld worden aan chemische stoffen, in dit geval de uitstoot van diesel.

Rest ons niets anders dan de samenleving in te lichten over deze wantoestand waar Acantus en een niet handhavende gemeente Oldambt zich schuldig aan maken. Tevens zal de provincie Groningen en het ministerie hierover worden ingelicht.

Ingezonden door: Sebo Bakker, Voorzitter Huurdersorganisatie Oldambt

Van de redactie

Onze collega Michiel van der Spek sprak vanmorgen met een bewoonster. Ze vertelde dat men zich overvallen voelde, doordat maandagmorgen in een parkeerhaventje “ineens” twee nood-units met een aggregaat werden geplaatst. In zo’n nood-unit moet onder andere een gezin met drie kinderen wonen.

Die mensen, en de mensen in het woonblok vlakbij het aggregaat, hebben het meest last van lawaai en dieseldampen. Overdag maakt het ding weinig lawaai maar ’s avonds als er meer vermogen wordt gevraagd schijnt het ding harder te gaan draaien. Het geluid is binnen de normen zegt men.

Doordat er nu parkeerplaatsen bezet zijn moeten er meer auto’s langs de kant van de weg parkeren, waardoor er in combinatie met spelende kinderen ook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Vanmorgen was er ook iemand van de gemeente en iemand van het aannemersbedrijf in de wijk. Ze belden aan bij de huizen om met de bewoners te spreken.

De gemeente heeft met Exenis gesproken. Vanaf 8 juni kan Enexis weer tijdelijke elektriciteitskasten aanleggen. Men verwacht dat het aggregaat dan spoedig weg kan. De aannemer zegt in gesprek te zijn met de leverancier van het aggregaat om te zien of er ook iets aan de dieseldampen gedaan kan worden.

Volgens de gemeente wordt er ook in de Zeeheldenbuurt gebruik gemaakt van een aggregaat.

Update met reactie van de heer Wim Boven van de gemeente Oldambt:

Naar aanleiding van uw melding over overlast bij de gemeente kan ik u het volgende melden:

We zijn vanochtend op locatie geweest en hebben met de uitvoerder en een aantal bewoners ter plaatse gesproken. Er wordt door de aannemer hard gewerkt aan een oplossing. Het grootste probleem is de diesel lucht die door de aggregaat veroorzaakt wordt. Enexis zou door de corona crisis uiterlijk pas 8 juni kunnen komen om voor een definitieve oplossing te zorgen. De aannemer heeft ook stroom elders proberen te regelen, maar kreeg geen medewerking van de gevraagde bewoners.

Wij gaan vanuit de gemeente proberen druk te zetten richting Enexis om met spoed voor een oplossing te zorgen.

Als eerste noodoplossing wordt morgenochtend een demper geplaatst om het geluid nog iets te reduceren en wordt geprobeerd de uitlaat te verlengen om de stankoverlast te verminderen.

Wim Boven

Toezichthouderbouw

Gemeente Oldambt Afdeling Ruimtelijke Zaken

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Update 2 met reactie Acantus:


Zondagavond kregen wij een melding over lawaai van het aggregaat aan de Heuvelstraat in Winschoten waar we werken aan de verbetering van woningen. Dat vinden we vanzelfsprekend erg vervelend voor de bewoners die hier last van hebben. Zodra dit probleem bij ons bekend werd, zijn we direct gaan kijken en aan de slag gegaan met het zoeken naar een oplossing.

Een aggregaat is noodzakelijk voor de stroomvoorziening in de tijdelijke woonunits, omdat er geen andere stroomvoorziening mogelijk is. We werken aan een oplossing om de aggregaat stiller te krijgen en onderzoeken het mogelijke probleem van een dieselgeur. Een oplossing is wellicht het aggregaat in te pakken. Kortom, we zijn druk doende om oplossingen te zoeken die de problemen verhelpen.

In de Heuvelstraat in Winschoten worden 14 woningen gerenoveerd. Deze woningen worden gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. Met als doel dat deze woningen comfortabel zijn met zo laag mogelijke woonlasten, nu en in de toekomst. Dit betekent dat op dit moment wordt gewerkt aan o.a. verbetering van de isolatie, aanleg zonnepanelen, nieuwe kozijnen en een nieuwe douche, keuken of toilet als dat nodig is. De verbeteringen zijn uiteraard afgestemd met de bewoners.

Foto’s: Michiel van der Spek

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.