Mogelijkheden verduurzaming bedrijventerrein Reiderland

Foto: Jan Glazenburg

WINSCHOTEN – In september 2019 besloot het college van Oldambt om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een slim elektriciteitsnetwerk op bedrijventerrein Reiderland in Winschoten. De ondernemers op dit terrein willen hun bedrijven graag verduurzamen, maar lopen tegen problemen aan bij het delen van het teveel aan opgewekte stroom met hun buren. De resultaten van het onderzoek laten zien dat dit in bepaalde gevallen toch mogelijk is.

Transformatorstation
De oplossing is te vinden in het beschikbaar maken van een transformatorstation voor meerdere afnemers. Op deze manier kunnen bedrijven duurzaam opgewekte energie aan elkaar leveren. Deze oplossing kan niet zomaar overal toegepast worden. Daarom wil Enexis Netbeheer in de vorm van een proef een transformatorstation van één van de bedrijven overnemen. In de proef kunnen de juridische en technische onderdelen van de oplossing verder onderzocht worden.

Zonnepanelen

Het is helaas niet mogelijk om het bedrijventerrein elektrisch energieneutraal te maken met zonnepanelen. Hiervoor is niet voldoende dakoppervlak beschikbaar. Bovendien zou het bestaande elektriciteitsnetwerk op het bedrijventerrein ongeveer vijf keer verzwaard moeten worden. De kosten daarvan zijn zo hoog, dat ze niet terugverdiend kunnen worden. Het is wel mogelijk om het bedrijventerrein gedeeltelijk energieneutraal te maken.

Vervolg

Het onderzoeksrapport staat op de website van de gemeente, zodat ook andere bedrijventerreinen de resultaten kunnen gebruiken om aan de slag te gaan met verduurzaming. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek over onder andere kleine windmolens, een betere afstemming tussen het opwekken en verbruiken van energie, het toepassen van waterstof en het opslaan van energie voor later gebruik. De gemeente gaat in overleg met de provincie over de mogelijkheden van een vervolgonderzoek.

Samenwerking

Het onderzoeksrapport naar de mogelijkheden om te verduurzamen is in opdracht van gemeente Oldambt uitgevoerd door L’orèl Consultancy uit Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Provincie Groningen, Enexis Netbeheer, Ondernemerskring Oost-Groningen, MAIN Energie en Slagerij Hofman.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.