Extra gemeenteraadsvergadering Pekela live bij RTV Westerwolde

Luister live naar de raadsvergadering (aanvang 19.30 uur)
zie onderaan deze pagina als de stream niet werkt.

PEKELA – De gemeenteraad van Pekela vergadert vanavond, tijdens een extra ingelaste vergadering, over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Pekela. De vergadering vindt plaats in MFC De Binding, start om 19:30 uur
en is live mee te luisteren.


Bestuurlijke toekomst
Tijdens de vergadering warden de onderzoeksresultaten van de verkenners besproken met de gemeenteraad. In deafgelopen maanden hebben een tweetal verkenners onderzoek gedaan naar de bestuurlijke toekomst van Pekela.


Gemeenteraad gevraagd om richting te geven
Na het bespreken van de onderzoeksresultaten wordt de gemeenteraad gevraagd om het college van Burgemeester en Wethouders van Pekela richting te geven in de te nemen vervolgstappen.


Maatregelen ter verspreiding van het coronavirus
De gemeenteraad heeft aangegeven graag fysiek over dit onderwerp te willen vergaderen. Dit gebeurt in MFC De Binding waar alle raadsleden en aanwezigen 1.5 meter afstand kunnen houden en alle andere maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht kunnen nemen.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.