Peuterspeelgroep De Tijgers in ODBS Theo Thijssen

Foto: Catharina Glazenburg

BOVEN PEKELA – KiWi opent vanaf 17 augustus peuterspeelgroep De Tijgers op ODBS Theo Thijssen in Boven Pekela.

OBS Theo Thijssenschool en KiWi hebben voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 een start gemaakt met het toewerken naar een kindcentrum. Daarom is vanaf 17 augustus peuterspeelgroep De Tijgers gevestigd in een van de ruimtes van de school.

Peuterspeelgroep De Tijgers biedt opvang aan peuters van 2 tot 4 jaar voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag ( er zijn geen subsidie en/of VVE plaatsen beschikbaar). Er komt opvang voor kinderen vanaf twee jaar op woensdag- en vrijdagochtend van 8.15 – 12.15 uur. Een groep bestaat uit maximaal acht kinderen.

De kracht van de peuterspeelgroep zit in de samenwerking met de leerkrachten van groep 1 en 2. Daarom worden er op allerlei manieren acties ondernomen om de aansluiting tussen de voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Samen zorgen we zo voor een fijne, soepele overgang voor het kind naar de basisschool; Het gezamenlijk opzetten en uitwerken van een aantal thema’s, zoals de gouden weken aan het begin van het schooljaar, het kennismaken en opnieuw ontmoeten van elkaar en het vieren van de feesten Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.