Waterschap wil grip krijgen op invasieve exoten

Foto: Hilvert Huizing

REGIO – Het is de week van de invasieve exoot. Invasieve exoten zijn onder andere water- en landplanten die niet van nature in ons land voorkomen. Door hun sterke groei kunnen ze problemen veroorzaken. Waterschap Hunze en Aa’s pakt daarom deze invasieve exoten aan.

Problemen

Exotische waterplanten in beken en sloten zorgen voor grote overlast. De planten verspreiden zich snel en verminderen de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Daarnaast kunnen de planten de doorstroming van de kanalen en sloten belemmeren of duikers verstoppen.

Onder controle krijgen

Voorbeelden van exotische water- en landplanten zijn de Grote waternavel, Waterteunisbloem, Reuzenbalsemien en de Reuzenberenklauw.

Het waterschap is sinds een aantal jaren bezig om de invasieve exoten onder controle te krijgen. Zo hebben ze een speciaal team gevormd om de waterplanten handmatig of machinaal te verwijderen.

De planten groeien snel en verspreiden zich makkelijk. Door de planten vroegtijdig te verwijderen, is de massa van de planten nog niet zo groot. Dit maakt het verwijderen gemakkelijker en hierdoor wordt de kans op verspreiding kleiner.

Daarnaast spoort het team invasieve exoten in ons gebied op. Door nacontrole van plekken die schoongemaakt zijn, willen ze de soorten terugdringen uit ons gebied.

Bescherming van de beken

Als de exotische waterplanten in de beken komen is het erg lastig om ze te verwijderen. De gebieden zijn vaak niet gemakkelijk te bereiken en de exoten hebben een negatieve invloed op de natuurwaarden. Om te voorkomen dat de exotische waterplanten in de beek terecht komen, plaatst het waterschap in de watergangen roosters en schermen.

Wat kunt u doen?

U kunt het waterschap helpen door waterplanten uit uw tuin of aquarium niet in de sloot te gooien, maar in de groene container. Het lijkt misschien zonde om waterplanten weg te gooien, maar als ze eenmaal in de sloot belanden kunnen de exoten een ware plaag vormen.

U kunt ook een extra paar ogen in het veld zijn. Ziet u in of langs onze watergang een exotische water- of landplant? Dan kunt u dit bij het waterschap melden. Dat kan via het mailadres waterschap@hunzeenaas.nl

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.