Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending

Foto ingezonden door Gerben van Dijk

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de aardgasbuffer in Zuidwending.

De balans tussen gezin en werk komt weer wat terug nu de maatregelen rondom het Corona-virus zijn versoepeld. De kinderen zijn weer naar school en de partners die in de zorg werken, krijgen ook weer een beetje lucht. Het werk op de aardgasbuffer gaat gewoon door en we blijven zorgen dat er veilig kan worden gewerkt. In deze uitgave wil ik het hebben over de voortgang van het Micro-Seismisch Meetnetwerk, het project ‘Caverne A1’ en sta ik even stil bij de opslag van perslucht.


Micro-Seismisch Meetnetwerk
De vergunningverlener (ministerie van EZK) heeft ons en Nouryon verplicht om bewegingen in de bodem van de aardgasbuffer nauwkeurig te monitoren. Daarom installeren we een meet- en registratiesysteem: het Micro-Seismisch Meetnetwerk (MSM). Een soortgelijk systeem heeft Nouryon al in gebruik rondom haar cavernes bij Heiligerlee.

Binnenkort komt de Franse leverancier van het systeem een paar proefmetingen uitvoeren om daarmee de precieze meetlocaties te kunnen bepalen. In augustus/september worden vervolgens op en rondom de cavernelocaties van Nouryon en EnergyStock een zestal meetinstrumenten in de bodem aangebracht, op 60 meter diepte. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met een kleine boorwagen. Een bovengrondse meetkast met een zonnepaneel – al dan niet omheind met een hekje – maken de installatie compleet. Vanaf oktober zal het systeem draadloos gaan communiceren en zal de meetdata continu beschikbaar zijn voor onder andere het KNMI. Periodiek zal de meetdata online gepubliceerd worden. Het zal dan zeker ook via www.agbzw.nl benaderbaar zijn. Hoe we het precies gaan ontsluiten, laten we nog weten.

Werkzaamheden caverne A1
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, is begin juni – na een intensieve periode van tien weken – de opgestelde ‘WorkOver Rig’ (werktoren) weer afgevoerd. De buizen die het gas in en uit beide putten van caverne A1 moeten brengen, zijn gereed.

Momenteel wordt een aantal testen uitgevoerd en wordt de caverne aangesloten op de gasbehandelingsinstallatie. Wij verwachten begin juli te kunnen beginnen met de volgende fase van het project: de zogenaamde Debriningfase, ook wel First Gas Fill fase genoemd. Door middel van het injecteren van gas (de ‘eerste vulling’) wordt de huidige inhoud van de caverne (pekel, ook wel brine genoemd) uit de caverne gedrukt. De pekel wordt door Nouryon via bestaande leidingen afgevoerd naar Delfzijl. Deze fase duurt tot circa december. Er zijn dan zeer weinig activiteiten gepland rondom caverne A1. De activiteiten die er nog plaatsvinden zullen voornamelijk in normale dagdienst worden uitgevoerd.

Persluchtopslag

Begin juni stond in de krant dat Corre Energy samen met Nouryon wil werken aan de opslag van perslucht in zoutcavernes bij Zuidwending. Gasunie is in 2017 betrokken geweest bij een haalbaarheidsstudie naar deze techniek. Daar zijn wij in 2018 mee gestopt omdat het niet paste bij onze strategie. Zoals u weet, richten wij ons vanuit Gasunie-dochter EnergyStock op de opslag van aardgas en in de toekomst ook van waterstof. En die strategie staat nog steeds.

Vakantie

Tenslotte wil ik u vanaf deze plek een fijne vakantie wensen. Onze medewerkers gebruiken deze periode om (met hun gezin) de rust op te zoeken na al het harde werken. Vanwege de pandemie blijven velen van ons in Nederland. Tot na de zomervakantie!

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.