Verkeer moet omrijden wegens herstraatwerkzaamheden Blijhamsterweg

Foto: Hilvert Huizing

BELLINGWOLDE – Van maandag 29 juni t/m woensdag 1 juli vinden er herstraatwerkzaamheden plaats aan de Blijhamsterweg in Bellingwolde Zuid t.h.v. het kruispunt met de Hoofdweg.

De Blijhamsterweg tussen nummer 9 en de Hoofdweg is in de periode van 29 juni t/m 1 juli afgesloten voor al het verkeer. Het autoverkeer kan gedurende de werkzaamheden omrijden via de Provinciale weg N969 (Blijham – Duitsland) en de Hoofdweg. Ook kan deze omrijden via de Groene Kruislaan. De omleidingsroute voor autoverkeer wordt met gele borden aangegeven. Fietsers kunnen omrijden via de Groene Kruislaan. Vrachtverkeer kan omrijden via de N969 en Hoofdweg. Eveneens is in verband met de werkzaamheden de voetgangersoversteek over de Blijhamsterweg tijdelijk gestremd voor voetgangers. Voetgangers langs de Hoofdweg kunnen tijdelijk gebruik maken van de rijbaan. E.e.a. wordt met borden en schildjes ter plaatse aangegeven.

Ten gevolge van de werkzaamheden rijdt buslijn 12 tijdelijk een gewijzigde route. Informeert u bij de klantenservice van vervoerder Q – Buzz over de actuele route en dienstregeling. Het telefoonnummer van Q Buzz is (0900 – 728 99 65) Verder geldt er i.v.m. de werkzaamheden t.p.v. het kruispunt Hoofdweg/Blijhamsterweg tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur (werk in uitvoering) en is de Groene Kruislaan vanaf de zijde van de Hoofdweg gedurende de werkzaamheden gesloten voor vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer). Aanwonenden van de Blijhamsterweg tussen de Groene Kruislaan en de Hoofdweg blijven bereikbaar.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Sijp Smid uit Bellingwolde.

Bron: Gemeente Westerwolde

Foto’s: Hilvert Huizing

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.