Cliëntenraad van De Badde stelt zich voor

Foto: Catharina Glazenburg

GEMEENTE PEKELA – De Badde is een maatschappelijk ondernemer, die zich inzet om de eigen kracht van de inwoners van de gemeente Pekela te versterken. Door wijk- en dorpsgericht te werken staat De Badde dicht bij de mensen. De cliëntenraad van De Badde is een onafhankelijk orgaan en belangenbehartiger van al die mensen die gebruik (willen) maken van het hulp- en dienstenaanbod van De Badde.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is een platform voor het bespreken van signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook adviseert zij het management over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de cliënten: gevraagd en ongevraagd. De cliëntenraad is er echter niet voor individuele klachten. Momenteel bestaat de cliëntenraad uit 6 personen.

Hoe komt de cliëntenraad aan informatie?

Om informatie in te winnen heeft de cliëntenraad gesprekken met de medewerkers en directie van De Badde. Ook probeert zij informatie van klanten te verkrijgen door het lezen van Klant Tevredenheid Onderzoeken. Zo vormt zij zich een beeld van de dienstverlening en hoe klanten die ervaren.

Wat vind u van De Badde?

Maar het liefst krijgen we de informatie rechtstreeks van uzelf. Heeft u opmerkingen over de kwaliteit van de dienstverlening die door De Badde wordt geleverd? Laat het ons weten. Neem contact op met de cliëntenraad via mail clientenraad@debadde.nl of per post naar Cliëntenraad De Badde, Postbus 50, 9460 AB Gieten. Uiteraard worden uw opmerkingen worden vertrouwelijk behandeld.

Ingezonden door de cliëntenraad van De Badde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.