College van B&W Midden-Groningen voert actie voor verbetering gemeentelijke financiën

Foto: Catharina Glazenburg


DEN HAAG – De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert morgen, 2 juli, een actie om bij de Tweede Kamer te protesteren tegen hun moeilijke financiële positie. Samen vragen wethouders namens hun gemeenten in Den Haag om een passend budget om alle gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren. Wethouder Erik Drenth neemt virtueel deel aan deze actie – het eerste landelijke wethouders-protest. Zijn videoboodschap zal op de Hofplaats bij de ingang van de Tweede Kamer op een groot scherm vertoond worden.
 
De indringende oproep van Erik Drenth namens het hele college van B&W kunt u in onderstaande video zien.

Naast deze actie participeert Midden-Groningen ook in andere lobby acties. Op initiatief van M50, een netwerk van middelgrote gemeenten, stuurde Midden-Groningen brieven naar de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken. Ook de Vereniging Groninger Gemeenten was actief en heeft – mede namens Midden-Groningen – de Tweede Kamer afgelopen week benaderd.
 
De basis voor de financiën van de gemeente is het gemeentefonds. Beheerders van dit fonds zijn de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de staatssecretaris van Financiën.
Morgen, 2 juli, vindt een gesprek plaats tussen de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de minister van BZK waarbij de gemeentefinanciën op de agenda staan.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.