Bereikbaarheid Bourtange moet beter

BOURTANGE – De bereikbaarheid van Bourtange moet beter. Dat was woensdagavond de boodschap van de raadsleden tijdens de financiële raadsvergadering van de gemeente Westerwolde.

Enkele raadsleden en ook burgemeester Velema hebben de afgelopen dagen een kijkje in Bourtange genomen. Daar is Bouwbedrijf Blokzijl uit Blijham vanaf begin dit jaar bezig met, wat in eerste instantie de bedoeling was, het renoveren van de drie bruggen aan de noordzijde van de vesting. Deze klus zou op 1 juni klaar zijn. (De bruggen aan de zuidzijde staan voor 2021 op de agenda)

Maar dat pakt anders uit. Naast de coronaperikelen, waardoor levering van materialen vertraagde, blijken de 40 jaar oude bruggen er slechter aan toe te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. In plaats van renovatie, moeten ze volledig worden vervangen. Deze klus duurt nog tot het eind van dit jaar. Volgens wethouder Huizing vallen de extra kosten wat dit met zich meebrengt binnen het krediet wat er voor beschikbaar is gesteld.

Er liggen nu noodbruggen, rijplaten en rubberen matten. Dit zorgt volgens de raadsleden voor gevaarlijke situaties. Mensen moeten tegen de stroom in lopen, kunnen elkaar nauwelijks passeren, en dus geen 1,5 meter afstand van elkaar houden en de platen en rubberen matten liggen schots en scheef. Met name voor mensen die slecht ter been zijn en gebruik maken van een rollator, rolstoel of scootmobiel is Bourtange nu een bijna onneembare vesting, aldus de raadsleden Dinkla en Timmermans.

Deze laatste diende een motie in, waarin staat dat bezoekers vanaf 20 juli, het begin van de bouwvak, veilig en coronaproof de vesting kunnen bezoeken. Deze motie werd door alle partijen, behalve de PvdA gesteund. De PvdA is van mening dat deze motie niet nodig is, omdat er vanuit de gemeente en de Vesting Bourtange al over oplossingen voor deze problemen wordt nagedacht.

Er is al eerder door de gemeente een gebiedsregisseur aangesteld. Deze heeft gesprekken gevoerd met de stichting, ondernemers en inwoners. De voorstellen worden op dit moment uitgewerkt en volgende week woensdag binnen het beleidsteam besproken. Dan worden ze nog een keer teruggekoppeld naar de inwoners. Daarna worden ze zo snel mogelijk uitgevoerd.

Maar de burgemeester gaf woensdagavond ook een “winstwaarschuwing” af. Want de betrokkenen hebben allemaal een andere oplossing in gedachten. Het beter neerleggen van de rijplaten en de rubberen matten en het aanpassen van de bebording is relatief eenvoudig. Daar hoeft geen bijeenkomst voor belegd te worden, aldus de burgemeester. Andere voorstellen zijn: de bebording zowel in het Nederlands als in het Duits, veilige noodbruggen, het auto- en fietsluw maken van de vesting en het verplaatsen van het informatiecentrum naar de zuidkant.

De burgemeester verwacht dat het niet zo eenvoudig zal zijn om tot oplossingen te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Foto’s: Jan Glazenburg en Ooldrik Modderman

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.