Schriftelijke vragen GroenLinks Westerwolde zonnepanelen RSG Ter Apel

Foto: RSG

TER APEL – Donderdagmiddag heeft de fractie van GroenLinks Westerwolde een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W Westerwolde over de zonnepanelen op de RSG in Ter Apel.

Bij de bespreking van de nieuwbouwplannen van de RSG in Ter Apel heeft GroenLinks Westerwolde aangedrongen op toepassing van duurzame energie. De bedoeling was om het dak van de nieuwbouw optimaal te benutten voor het opwekken van zonne-energie. Van de schoolleiding wordt nu begrepen dat er echter maar zo’n 25% van het dakoppervlak kan worden benut om in de eigen energiebehoefte te voorzien. De overige 75% kan niet worden benut omdat aansluiting op het netwerk niet mogelijk is. Hierbij zou de claim die het zonnepark bij Harpel op netwerkaansluiting legt een rol spelen.

De fractie wil graag weten op welk moment het college er van op de hoogte was dat teruglevering voor de RSG niet mogelijk was en welke rol de aansluiting van de zonneparken Harpel 1 en Harpel 2 hier in spelen. Ook vraagt zij zich af welke financiële gevolgen het voor de RSG heeft nu zij niet kunnen profiteren van de opbrengst van de teruggeleverde energie. Er zijn afspraken gemaakt rondom de ‘zonneladder’ waarbij overheden juist prioriteit geven aan daken voor het opwekken van zonne-energie. De fractie vraagt zich af hoe dit rijmt met de ontstane situatie en waarom de raad over deze ontstane situatie niet op de hoogte is gesteld op het moment dat Harpel 2 werd besproken. Een belangrijke vraag is natuurlijk ook of er meer zonne-energie projecten in onze gemeente zijn die niet (of deels) aangesloten kunnen worden vanwege de komst van de grote commerciële zonneparken zoals Harpel 1 en 2.

Ingezonden door GroenLinks Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.