Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Bellingwolde en Vriescheloo

Foto ingezonden door Ooldrik Modderman

BELLINGWOLDE, VRIESCHELOO – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Vriescheloo en Bellingwolde. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Bellingwolde- De Klieve-Veendiepplassen-Kemperpark (Bellingwolde) 8-11 km.

Vanmorgen, woensdag 29-07-2020 een prachtige route gelopen omgeving Bellingwolde met wandelcoaches Els Eckhardt-Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman (Wandelen Werkt). Met een gezellige groep mensen (50), er kon worden gewandeld in 2 groepen, 2 verschillende afstanden, 8 of 10 km..

Startpunt Partycentrum De Meet in Bellingwolde. De route die gewandeld is ,is nr. 37 van Stichting Wandelen in Westerwolde, waarvan de Meet sponsor is. Elke route(s) uit gezet door Stichting Wandelen in Westerwolde wordt gesponsord. De sponsor zorgt voor onderhoud van de route.

Deze route voort ons door het beschermd dorpsgezicht van Bellingwolde (41 monumentale panden) en langs het Veendiep naar het gerestaureerde fundament van het stoomgemaal de Kleve. Daarna wandelen we terug langs het Veendiep en door het natuurgebied Veendiep met aldaar 3 grote plassen. 1 van deze plassen was/is in de volksmond van deze omgeving genoemd naar Kees Verkerk (oud schaatser). Ja toen later Kees Verkerk er mee op hield was het ook gebeurd met het schaatsen aldaar. Alle investeringen die hier gedaan zijn bij de schaatsbaan zijn dan ook verdeeld over andere schaatsbanen in Bellingwolde/Vriescheloo en Veelerveen. Na Veendiep verder gewandeld om en langs het B.L Tijdenskanaal en via de Rhederbrug naar het Harm Kemperpark gelopen. Door dit mooie park met zijn zwemvijver komen we weer terug bij de Meet.

Wetenswaardigheden:

Onderweg kregen de wandelaars bij de supermarkt COOP een appel aangeboden, een aardige en zeer gewaardeerde actie.

Bellingwolde:

Groningse: Ben(ne)wolle of Bennewold) is een dorp met inbegrip van de omliggende gehuchten Den Ham, Rhederbrug en Rhederveld in de gemeente Westerwolde. Het draagt het karakter van een streekdorp en heeft een lengte van ruim 4 kilometer. Het is een beschermd dorpsgezicht en heeft 41 rijks monumentale panden. Tot 1968 was Bellingwolde een zelfstandige gemeente, deze ging op in gemeente Bellingwedde die vervolgens op 1 januari 2018 is opgegaan in gemeente Westerwolde.

Bellingwolde de hoofdweg:

Behoorlijk lange gestrekte weg, ( 5 km) heeft vele mooie panden/boerderijen. Vele zijn er inmiddels ook gerenoveerd en een aantal staan op monumentenzorg. We stonden even stil, om verder uitleg te geven.

Alle panden gelegen aan de hoofdweg:

Huisnummers 45 marchechaussee kazerne bouwjaar 1920

Huisnummer 37 boerderij Oldambttype bouwjaar 1878

Huisnummer 3 Rentenierswoning bouwjaar 1914

41 rijksmonumenten in Bellingwolde”

Door en rondom Bellingwolde zijn de negentiende-eeuwse tegenstellingen tussen de enorme rijkdom van de graanboeren en de armoede van hun arbeiders nog steeds zichtbaar, ook al is menig voormalige arbeiderswoning omgetoverd tot een paleisje.
De statige, soms rijk gedecoreerde boerenvilla’s van de Oldambtster type staan aan de hoofdweg. Ze zijn gebouwd in de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, toen de graanprijzen hoog waren en de eerste landbouwmechanisatie (de stoomdorsmachine) haar intrede deed. De bomen die in die dagen werden geplant zijn nu schitterende groene monumenten.

De Klieve

Op de locatie zijn nog restanten te vinden van een motorgemaal. De kortste weg om deze restanten te bekijken is vanaf de Blijhamsterweg te lopen over de zandweg en vervolgens via een fietsbruggetje in de knik van het kanaal. Het voormalig stoomgemaal, later voorzien van een dieselmotor is gesloopt in ca. 1971.

Het Veendiep

Deze watergang voerde het overtollige water af naar de Westerwoldse A, die het vervolgens richting de Dollard stuurde. Doordat er vroeger veel verschil in wateraanvoer was, was er ook menige overstroming .Dit is nu dankzij het Waterschap Hunze en Aa’s verbeterd. De grondsoort is vanaf de Westerwoldse Aa tot Hoofdweg Bellingwolde/Vriescheloo klei en de rest is zand met veen, dat via ruilverkaveling is gerealiseerd. Het Veendiep is een gekanaliseerde beek ten zuidwesten van Bellingwolde, die de verbinding vormt tussen de Westerwoldse Aa en het B.L. Tijdenskanaal. Het Veendiep vormt met de bijbehorende plassen, ontstaan door zandwinning voor wegenaanleg, o.a. de Rhederweg, en het nabijgelegen bosgebied een natuurgebied, dat dezelfde naam als het kanaal heeft gekregen: het Veendiep. Het Veendiep is na de herinrichting door de gemeente aan het waterschap Hunze en Aa’s overgedragen. Het plassengebied zelf maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Wie er wandelt ervaart een welkome afwisseling. Ruige vegetatie op de droge schrale grond, loofhout langszij en moerasplanten op de oevers van de plassen.

Het Harm Kemperpark (ook wel genoemd arboretum om de verschillende aangeplante naaldbomen).

Buitenstaanders zijn verrast als ze dit goed onderhouden park in een zo dunbevolkte streek aantreffen. De slingerende paden lopen door een golvend gazon met groepen bruine beuken, kastanjes en sequoia’ s. Het Kemperpark ligt aan de Sportweg in Bellingwolde en is eigendom van de gemeente Westerwolde. Het oorspronkelijke heide- en veengebied met eiken en dennen is halverwege de vorige eeuw van landbouwgrond en schietbaan omgetoverd tot park in Engelse landschapsstijl. Op initiatief van buurtbewoners is een zandafgraving benut om een zwemvijver aan te leggen. Voor de natuurliefhebber is er veel te genieten. Behalve de verschillende soorten mezen worden ook vaak bijzondere vogels gezien. Als je goede oren hebt, kun je het goudhaantje en de goudvink horen. In het voorjaar klinkt het lied van de wielewaal, de roffel van de grote bonte specht en het miauwen van de buizerds. Haviken en de uilen brengen er hun jongen groot en in de bomen leven ook de eekhoorns. Onder de struiken zoeken ree, fazant, egel, vos en bunzing een plek om te schuilen en te slapen. Kikkers en salamanders brengen er de winter door. Bij de vijver treffen je ’s avonds watervleermuizen en overdag wel eens een paartje nijlganzen of scholeksters aan. Een enkele keer wordt er de ijsvogel waargenomen. Het park is genoemd naar een medewerker van de gemeentelijke plantsoendienst de heer Harm Kemper.

Deze route maakt deel uit van Westerwolde wandelen routes.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman
Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Ooldrik Modderman

Meer foto’s vindt u HIER.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.