Biomassainstallatie bij zwembad De Watertoren wordt drie dagen getest

Foto: Anita Meis

WINSCHOTEN – De biomassainstallatie bij zwembad De Watertoren wordt drie dagen getest. Tijdens een bewonersbijeenkomst op woensdag 19 augustus in het gemeentehuis worden de omwonenden hierover nader geïnformeerd.

De duurzaamheidsopgave in Nederland (maar ook in de rest van de wereld) is een flinke opgave. Reden voor gemeente Oldambt om goed na te denken over hoe de overstap te maken naar duurzame vormen van energie. Met die gedachte in het achterhoofd is op 30 juli 2018 een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen van een biomassa-installatie naast zwembad De Watertoren in Winschoten. Enkele weken daarvoor, op 2 juli 2018, was dezelfde vergunning al afgegeven voor MFC De Hardenberg in Finsterwolde.

Met het afgeven van deze vergunningen was gemeente Oldambt één van de eerste gemeenten in Nederland die overstapten op biomassa als duurzame energiebron. “Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is er meer bekend over biomassa-installaties. Met de kennis en inzichten die we op dit moment hebben, zouden we waarschijnlijk niet nog eens kiezen voor biomassa als duurzame energiebron op deze locatie. De keuze voor een duurzame energiebron mag niet ten koste gaan van de gezondheid van onze inwoners”, aldus de gemeente.

Er ligt een contract voor een periode van 15 jaar, waar zowel de gemeente als de eigenaar van de installaties: Boonstoppel Engineering zich aan moeten houden. Vorig jaar bleek, na een test door CSC uit Ruinerwold, dat de uitstoot van de installatie in Winschoten niet voldeed aan de normen. De installatie stootte tien keer te veel koolmonoxide, 26 keer te veel benzeen en vier tot vijf keer te veel fijnstof uit. Dat werd naar aanleiding van klachten over keelpijn, stankoverlast en luchtweg-problemen door omwonenden ontdekt. De installaties in Winschoten en Finsterwolde zijn toen uit gezet. Beide gebouwen worden sindsdien weer verwarmd door middel van aardgas.

Gemeente Oldambt gaat de eigenaar een tweede kans geven om ervoor te zorgen dat de installaties wél weer aan de normen voldoen. Hoe hij dat wil aanpakken, is vastgelegd in een plan van aanpak. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd de uitvoering van het plan van aanpak uitgesteld. Inmiddels is bekend dat de eigenaar op 26, 27 en 28 augustus aan de slag gaat bij de installatie in Winschoten. De installatie gaat dan drie dagen aan voor mogelijke aanpassingen en een nieuwe meting.

Op woensdag 26 augustus en donderdag 27 augustus wordt de installatie opnieuw ingeregeld en worden er, indien nodig, aanpassingen gedaan. Op vrijdag 28 augustus vindt er een nieuwe onafhankelijke meting plaats naar de uitstoot van de installatie. Dit gebeurt door het gecertificeerde bedrijf ELM (www.elmnederland.nl). Na deze meting gaat de installatie weer uit.

Als de resultaten van de nieuwe metingen binnen zijn, worden omwonenden weer uitgenodigd voor een gesprek. De gemeente verwacht de resultaten enkele weken na de nieuwe meting binnen te hebben. Mocht het zo zijn dat de meetbedrijven het niet eens worden over de uitkomsten, dan laat gemeente Oldambt een derde onafhankelijke meting uitvoeren om uitsluitsel te geven.

Buurtbewoner Otto Schröder is het er niet mee eens dat de installatie opnieuw aan gaat om te worden getest. Hij wil dit middels een kort geding voorkomen.

Rapport Nationale ombudsman

Bij een besluit zoals het plaatsen van een biomassa-installatie in een woonwijk, is het van belang dat de bewoners van die wijk goed worden geïnformeerd. Dat is in dit geval niet gebeurd. Dit staat in een rapport van de Nationale ombudsman dat op 2 juli 2020 is gepubliceerd. Het rapport gaat over het handelen van de gemeente rondom de plaatsing van de biomassa-installatie. In het rapport zijn twee klachten onderzocht, namelijk de communicatie rondom de plaatsing van de installaties én de manier waarop gemeente Oldambt de overlastmeldingen heeft opgepakt.

De Nationale ombudsman acht beide klachten gegrond. De eerste klacht had de gemeente al geconstateerd en is samen met een aantal buurtbewoners besproken. De tweede klacht bespreken ze na de vakantie met de indiener van de klachten. De gemeente stelt de inhoud van het rapport heel serieus te nemen en aan de slag te gaan met het verbeteren van de dienstverlening. Concreet betekent dit dat gemeente Oldambt eerder én uitvoeriger gaat communiceren met omwonenden over plannen die van invloed zijn op de directe woonomgeving van de inwoners. Bovendien gaan ze de informatievoorziening vanuit het Meldpunt Veiligheid en Zorg verbeteren, zodat het voor de indiener duidelijker is wat er met zijn of haar melding gebeurt, aldus gemeente Oldambt.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.