Coronavirus bij medewerker en twee bewoners woonzorgcentrum A.G. Wildervanck (Update)

Foto: Jan Glazenburg

VEENDAM – Bij twee bewoners en een medewerker van woonzorgcentrum A. G. Wildervanck in Veendam is het coronavirus aangetroffen.

In regio Groningen neemt momenteel het aantal coronabesmettingen weer toe. Op vrijdag 7 augustus j.l. is bij één van de medewerkers van A. G. Wildervanck in Veendam het coronavirus aangetroffen. Bewoners en medewerkers van de afdelingen die met de zieke collega in contact zijn gekomen zijn onmiddellijk getest. Hieruit is gebleken dat twee bewoners het virus eveneens bij zich dragen. De familieleden van deze bewoners zijn geïnformeerd. Onder de overige medewerkers zijn er momenteel geen besmettingen. Dit is een zeer vervelende situatie. Het woonzorgcentrum verzekert er alles aan doen om verdere verspreiding binnen A.G. Wildervanck tegen te gaan. Ze doen momenteel onderzoek naar de bron.

Wat is de huidige situatie?

De zieke medewerker verblijft thuis in quarantaine. Ook de positief geteste bewoners zijn geïsoleerd. Binnen A.G. Wildervanck is er een speciale verpleegruimte ingericht waar deze bewoners veilig verzorgd kunnen worden. Deze ruimte is afgeschermd van andere afdelingen binnen A.G. Wildervanck. Zorggroep Groningen heeft een toereikende voorraad beschermingsmiddelen. Het zorgteam verleent volledig beschermd zorg aan deze bewoners. Dit zorgteam wordt niet langer ingezet op andere afdelingen. Daarnaast wordt er natuurlijk ook uitgebreid getest. A.G. Wildervanck heeft eigen testcapaciteit.

Maatregelen

Om de kans op verspreiding van het virus onder onze kwetsbare bewoners zo klein mogelijk te houden, zullen er opnieuw maatregelen gelden in A.G. Wildervanck. Dit houdt onder andere het volgende in:

•             Er mag maximaal één vaste persoon op bezoek komen.

•             Bezoek is alleen mogelijk op afspraak.

•             Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van uw naaste.

•             Was of desinfecteer de handen vaak en goed.

•             Het is verplicht tijdens het gehele bezoek een mondkapje te dragen.

•             Een wandeling of huisvisite is niet toegestaan.

•             Voor bewoners in de stervensfase geldt dat er maximaal twee maal daags twee personen tegelijk op bezoek mogen komen. De arts bepaalt wanneer de stervensfase aangebroken is.

Dit zijn tijdelijke maatregelen; ze zullen niet langer dan noodzakelijk aanhouden.

Bron: Zorggroep Groningen

Update 11 augustus

Inmiddels is ook bij een tweede medewerker het coronavirus vastgesteld.

Beide medewerkers zitten in thuis quarantaine. De twee besmette bewoners zijn uit voorzorg overgeplaatst naar de Covid-afdeling van Maartenshof in Groningen. Er zijn meer dan 100 tests uitgevoerd onder bewoners en medewerkers.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.