Komst Zonnepark Buinerveen levert ook wat op voor de buurt

BUINERVEEN – De komst van het Zonnepark Buinerveen levert ook wat op voor de buurt.

PowerField heeft het zonnepark aan de Paardentangendijk ontwikkeld. Begin 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan, momenteel is bijna 40% van het zonnepark voltooid. Voordat de bouw van het zonnepark kon beginnen hebben wij diverse voorbereidingen getroffen. Zo is het terrein bouwrijp gemaakt, er is een grondwal om het zonnepark aangelegd en is gestart met de aanleg van een natuurgebied aan de zuidwestkant van het zonnepark. Doordat de grondwal als eerste is aangelegd zullen het zonnepark zelf en de bouwwerkzaamheden amper tot niet zichtbaar zijn vanaf Buinerveen. De voorlopige planning voorziet erin dat het zonnepark in november 2020 in gebruik zal worden genomen. Zodra het zonnepark operationeel is, zal het aanleggen van een natuurgebied van circa 2,5 hectare starten. 


Participatie 

De energietransitie neemt ruimte in beslag en zal daarmee te zien zijn in het landschap. Om lusten en lasten zoveel en eerlijk mogelijk te verdelen heeft PowerField een aantal zaken aangeboden om bewoners van Buinerveen en Nieuw-Buinenwest mee te laten profiteren:

  • Alle inwoners van Buinerveen en Nieuw-Buinenwest krijgen 20% korting op zonnepanelen ingekocht via PowerField, deze actie is geldig tot 1 december 2020. Reeds diverse bewoners hebben gebruik gemaakt van deze actie. 
  • Verenigingen en stichtingen gevestigd in Buinerveen en Nieuw-Buinenwest kunnen tegen 50% korting zonnepanelen inkopen via PowerField. 
  • Schenking van 52 zonnepanelen (ter waarde van circa € 17.500) aan het dorpshuis De Viersprong. Deze panelen zullen worden geplaatst wanneer het dak is vernieuwd.
  • Een eenmalige schenking van PowerField aan het dorpshuis van € 50.000,-.


Daarnaast zal PowerField op nog enkele andere manieren een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap:

  • Een bedrag van € 7.000 wordt geschonken voor de realisatie van een nieuwe brug/kunstwerk.
  • PowerField heeft de kosten vergoed voor het aanleggen van een nieuwe vloer in de voetbalkantine. 

Voor meer informatie en recente foto’s over dit project kijkt u op: https://www.powerfield.nl/project/buinerveen/
Voor een actueel bovenaanzicht gaat u naar: https://www.youtube.com/watch?v=QQSe6K_BInk

Informatie over PowerField
Het Nederlandse bedrijf PowerField, gevestigd in Groningen en Wormer heeft de afgelopen jaren ruim 500 megawatt aan zonneparken ontwikkeld. PowerField draagt op deze wijze bij aan haar missie, namelijk het verduurzamen van Nederland. Momenteel is bij Vlagtwedde een  zonnepark van ruim 100 hectare in aanbouw, welke na voltooiing ruim 29.000 Nederlandse huishoudens van groene stoom kan voorzien. Dit zonnepark wordt omringt met bijna 25 hectare blauwebessenteelt. Deze bessengaard is onderdeel van de landschappelijke inpassing en draagt bij aan de werkgelegenheid in de Gemeente Westerwolde.

Ingezonden door Powerfield

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.