Janny brengt eerste pries Schriefwedstried noar Appingedam

Foto ingezonden door Janny de Vries

APPINGEDAM – Op Zoaterdagmiddag  12 september een autoritje deur het mooie grunnigerlaand, prachtig weids en rustig! Op weg noar Daam (Appingedam), ik goa een pries overhandigen aan Nico Torrenga .

Op 4 september j.l. binnen in het gemaintehoas van Westerwolde in Sellingen priesen oetlangt aan minsen dei mitdoan hebben aan de Schriefwedstried 2020 in de gemainte Westerwolde en doarveur een pries wonnen hebben. Jammer genog kon Nico Torringa nait bie dizze priesoetlangen aanwezig wezen.

Dus op noar Daam om de pries mit  de oorkonde en wat  ter verder bie heurt te overhandigen. De 1e prijs (Proza) mit het verhoal “ Duuster”,  een spannend en ook wel een beetje ’n griezelig verhoal dei zich ofspeult in ’t Metbroekbos.

Wie wensen Nico Torringa hail veul succes bie aal zien schrieverij in de grunniger toal. Op Internet kin ie veul van zien waark vinden.

Janny de Vries

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.