Glasvezelcampagne in kleine kernen en buitengebied Oldambt van start

Foto: Hilvert Huizing

OLDAMBT – Inwoners en ondernemers in alle kleine kernen en het buitengebied van de gemeente Oldambt kunnen binnenkort mogelijk genieten van razendsnel internet. Op 27 augustus ondertekende wethouder Erich Wünker in Midwolda het convenant met GlasDraad, waarmee de komst van glasvezel in de gemeente mogelijk wordt gemaakt.

Op 1 september startte GlasDraad Oldambt een vraagbundeling in het gebied. Als op 30 november 2020 minstens 50% van de adressen meedoet, is de komst van glasvezel een feit. Eerder rondde de aanbieder al meerdere vraagbundelingen succesvol af, zoals in de buitengebieden van Westerwolde, Stadskanaal, Flevoland, Emmen en Westerkwartier.

Vanaf 1 september werden bewoners en ondernemers in het verzorgingsgebied door GlasDraad geïnformeerd over het project. Medio september ontvingen zij per post een envelop met informatie over glasvezel, de planning en het aanbod.

Daarnaast organiseert GlasDraad vanaf 21 september ook meerdere informatiebijeenkomsten voor bewoners. GlasDraad werkt nauw samen met Oldambt Verbindt, een bewonersinitiatief dat zich al jaren inzet voor glasvezelverbindingen in de gemeente. Oldambt Verbindt verzorgt zelf informatieavonden voor het buitengebied. Meer informatie hierover is te vinden op www.oldambtverbindt.nl.

Mooie kans
Wethouder Wünker sprak van een mooie kans voor de gemeente. “Inwoners en ondernemers kijken al lange tijd uit naar de komst van glasvezel. Het is een goede zaak dat er nu, in samenwerking met de stichting Oldambt Verbindt, een partij is gevonden die dit wil realiseren.” Elles Bulder van Oldambt Verbindt beaamt dit: “De stichting is lange tijd geleden opgericht om de wens van inwoners en ondernemers te realiseren. Al het werk van de afgelopen jaren heeft geleid tot de ondertekening van dit convenant en de start van een vraagbundeling in zowel het buitengebied als de kleine kernen.” GlasDraad-directeur Pieter van Grunsven sloot af: “We zijn blij dat we weer aan het werk kunnen in deze bijzondere tijden en doen er alles aan om een succesvol resultaat te behalen. De samenwerking met alle betrokkenen is daarbij zeer positief. Dankzij Oldambt Verbindt, de gemeente en de dorpsbelangenverenigingen kunnen we nu starten met deze campagne.” (Bron: GlasDraad Oldambt)

Bewoners Organisatie Oldambt vindt het belangrijk dat alle inwoners van
Oldambt over een glasvezelverbinding kunnen beschikken, maar ze vinden ook dat de vastrechtbijdrage voor veel huurders een financiële drempel is die ze niet kunnen opbrengen. De vastrechtbijdrage is 300 euro. Wie het in twee termijnen wil voldoen moet 2 x 160 euro betalen. Wie zich na 30 november aanmeldt betaalt 850 euro.

B.O.O. heeft daarom een brief aan Acantus gestuurd, met daarin het verzoek alle huurwoningen van deze verhuurorganisatie zonder eenmalige vastrechtvergoeding van de huurder door Acantus en Glasdraad worden aangesloten. Woningstichting Het Groninger Huis heeft al zo’n overeenkomst getekend, aldus Bewoners Organisatie Oldambt. (Ingezonden)

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.