Waterschap Hunze en Aa’s gaat vissen tellen

Foto: Hilvert Huizing

REGIO – De komende weken meet Waterschap Hunze en Aa’s in verschillende wateren de visstand. Ze kijken naar de soorten en aantallen vissen die er rondzwemmen.

Deze tellingen zijn belangrijk voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Wateren die aangewezen zijn voor de KRW moeten namelijk aan bepaalde normen voldoen. Voldoet het niet aan de norm, dan moet het waterschap maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door visvriendelijke oevers aan te leggen of vismigratieroutes te verbeteren. En nadien kunnen ze met deze metingen zien of het effect heeft.

Dit meetjaar

Dit meetjaar onderzoeken ze de visstand in de volgende KRW waterlichamen:

  • Westerwoldse Aa Zuid (Runde, Ruiten Aa, deel Westerwoldse Aa)
  • Westerwoldse Aa Noord
  • Fiemel
  • Eemskanaal/Winschoterdiep
  • Kanalen Westerwolde
  • Kanalen Hunze Veenkoloniën

Hoe dan?

De metingen worden in opdracht van het waterschap uitgevoerd door het Ecologische onderzoeksbureau VisAdvies, ondersteund door een aantal Groninger beroepsvissers. Met behulp van netten en elektrovisserij worden vakken van 250 meter vanuit boten bemonsterd. In smalle trajecten in de beken wordt dat wadend in een waadpak gedaan. Van de gevangen vissen wordt de soort bepaald en de lengte gemeten. De resultaten werken ze uiteindelijk per waterlichaam uit in een rapportage.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.