Fotoreportage open huis ecodorp Noordeland

Foto: Jans Velthuis

TER APEL – Vandaag was het open huis bij ecodorp Noordeland.

Noordeland realiseert momenteel de start van een ecodorp op het terrein van de voormalige aardappelmeelfabriek in Ter Apel. Centraal staan duurzaamheid, veerkracht, samenvoorzienendheid, verbinding en hier-en-nu zijn. Het dorp biedt op termijn een inspirerende woonvorm aan 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder een dorpshuis, ateliers, bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen, zwemvijver en een voedselbos. Het moet een manier van wonen en werken worden, die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en de diepere menselijke behoeften, houdbaar voor de toekomst.

De initiatiefnemers zijn 2 jaar aan het onderhandelen geweest over een locatie in de gemeente Vlagtwedde. Met medewerking van de grondeigenaren, de gemeente, provincie en het Rijk werd er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. In december vorig jaar is het definitieve koopcontract getekend.

In het bestemmingsplan is ruimte voor 30 huisjes; dit kan zo nodig eventueel met nog eens 30 worden uitgebreid. De ecologische huisjes komen met name op het achterste gedeelte van het perceel. De voormalige fabrieksgebouwen en de ruimte er omheen worden gebruikt voor collectieve doeleinden. Eerst moet het terrein, dat al 30 jaar braak ligt, veilig gemaakt worden. Ook moet het asbest uit de oude fabrieksgebouwen verwijderd worden. (Bron: Noordeland)

Vandaag konden belangstellenden een kijkje op het terrein nemen. Ze kregen een rondleiding en een diapresentatie. Jans Velthuis maakte onderstaande reportage. Klik HIER voor meer foto’s

  

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.