Natuur in het Oldambt door Aart Jan Langbroek

Foto: Aart Jan Langbroek

OLDAMBT – Het was een warme zomer. En terwijl ik dit schrijf is het nog steeds benauwend warm. Het leidt tot droogte in het Oldambt. Vooral op de hogere lemigzandige gedeelten zoals De Tjamme, het Midwolderbos en de Garst op het “Schiereiland van Winschoten”. Hoe zouden de vlinderpopulaties zich hebben gehouden?

We kunnen er lopend of fietsend weer op uit. De auto laten we thuis, dat scheelt weer koolstofdioxide, fijnstof en stikstof.

Qua natuur is er rondom Winschoten veel te beleven. Het Stadspark, zeker ten noorden van Bovenburen, is kleinschalig van aard. Er zijn grote vijvers waarin watervogels als Grote Canadese gans, Fuut, Wilde eend, Grauwe gans en ook Soepeend of Parkeend en Soepgans of Parkgans, Meerkoet en Knobbelzwaan zwemmen. Dat zij zich er thuis voelen blijkt wel uit de broedgevallen. Wie heeft niet de kuikens van de Grote Canadese ganzen groot zien worden? Ook het Waterhoen, dat door de wat brutalere Meerkoet in het Oldambt is teruggedrongen, is waargenomen.

Gele plomp is een van de waterplanten die in de vijvers voorkomen en die goed te herkennen is aan zijn grote drijvende bladeren en gele bloemen. Maar waterpest en fonteinkruiden vind je er ook. Mooi is dat Lidsteng groet op de matig voedselrijke plaatsen langs de oevers. In één van de kleinere vijvers komt Waterviolier voor. Dit duidt op lokale kwel (instromend bodemwater). Het water is helder waardoor waterplanten en kleine waterdieren goed te zien zijn. In het voorjaar zijn juist daar Groene kikkers aanwezig en goed te horen!

Rond de vijvers liggen bosjes. Meestal gevarieerd in aanplant, maar soms heeft de Hazelaar de overhand. Tjiftjaf, Zwartkop, Braamsluiper, Zanglijster en Roodborst zijn in het voorjaar altijd wel te horen. Wie goed kijkt kan de Groene specht, op de grond zittend bij een mierennest, spotten. Zijn “lachende” roep is niet te missen. Een enkele keer laat een IJsvogel zich zien!

Natuurlijk zien we ook een grote verscheidenheid aan insecten, waaronder libellen als het Lantaarntje, de Grote roodoogjuffer en de Paardenbijter. Op bloemen zien we vaak weekschildkevers, zoals de Kleine rode weekschild. De Snorzweefvlieg is vaak ook wel aanwezig.

In het najaar kunnen we genieten van de vele paddenstoelen op de grond en op het dode hout. Het zou mooi zijn om voor onze jeugd het zo’n 25 jaar geleden aangelegde paddenstoelenpad weer in ere te herstellen. De grote heksenkring van Nevelzwammen in een van de bosjes is best indrukwekkend. De verscheidenheid aan kleinschalige biotopen (leefgebieden) levert op dat er een betrekkelijk hoge biodiversiteit is in dit nu ruim 40 jaar oude park. De moeite waard om het park te behouden en aan verbetering te werken.

Voor de jeugd is er van alles in de natuur van het park te doen: Stapstenen “nemen”, vlotje varen, kruipdoor-sluipdoor paadjes, een wilgendoolhof en voor de peuters, kleuters en de jongste jeugd de kinderboerderij met speeltuin.

De volgende keer neem ik een ander natuurgebied onder de loep.

Informatie: www.ivn.nl/afdeling/westerwolde-oldambt; www.knnv.nl/oost-groningen.

Ingezonden door Aart Jan Langbroek

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.