Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen steunt voor ruim € 70.000 22 cultuur- en natuurprojecten

Foto: Bé Eelsing

GRONINGEN – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in derde kwartaal van 2020 € 70.240 toegekend voor 22 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de provincie Groningen.

Opvallend is dat er minder aanvragen zijn dan voor de corona-crisis, terwijl de sector het zwaar heeft. Het Cultuurfonds Groningen roept daarom cultuur- en natuurorganisaties op vooral aanvragen in te blijven dienen.

Enkele projecten die kunnen rekenen op een bijdrage zijn:
Groningen – Stichting Het Houten Huis krijgt een bijdrage van € 4.660 voor de aanschaf van een balletvloer in de theaterzaal van het nieuw te betrekken pand de Kunstwerf. De Kunstwerf aan de Bloemstraat te Groningen is het nieuwe onderkomen van vier theater -en dansgezelschappen.

Westerkwartier – De Ketelstichting krijgt een bijdrage van € 1.750 voor muziektheaterproductie De Pineut. Achttien jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar en verbonden aan de Jeugdtheaterschool Zuidhorn maken zelf een drive-in voorstelling op het nieuwe transferium van het station van Zuidhorn. De jongeren gaan een nieuwe uitdaging aan: zelf maken, leren van uiteenlopende professionals en gebruik maken van de mogelijkheden die een voorstelling op locatie biedt. De toekenning wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het De Graaf-Drijvers Fonds.

Westerwolde – Stichting Activiteiten Commissie Oudeschans kan rekenen op een bijdrage van € 2.500 voor de concerten tijdens het lustrumseizoen 2020-2021 in het Vestingkerkje van Oudeschans. De stichting slaagt er al 45 jaar lang in hoogwaardige klassieke concerten te organiseren. De toekenning wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Kijlstra Smid Fonds.
Het overzicht van de toekenningen is bijgevoegd.

Blijf je aanvraag indienen!

Het Cultuurfonds Groningenroept verenigingen en stichtingen in de cultuur- en natuursector op om vooral aanvragen voor financiële ondersteuning te blijven indienen. Ook dit jaar is het gebruikelijke budget te besteden. Juist nu is het zo belangrijk dat dit geld van onze schenkers en van de loterijen in de sector terecht komt, om te zorgen dat makers en initiatiefnemers zo snel mogelijk weer normaal aan de slag gaan zodra de beperkingen door de coronacrisis afnemen.Volgende vergaderingIn de vergadering van 7 december 2020 behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum online worden ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen. Zie www.cultuurfonds.nl (doorklikken naar de afdeling Groningen).

Over het Prins Bernhard CultuurfondsHet Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd.  Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.