GroenLinks Westerwolde stemt in met komst van aanvullend zonnepark in Harpel

Foto: GroenLinks

HARPEL – Naast het zeer grote zonnepark bij Harpel (120 hectare) komt er nog een tweede zonnepark (75 hectare) bij. Een meerderheid van de Westerwoldse gemeenteraad stemde daar tijdens de afgelopen raadsvergadering mee in. Ook GroenLinks Westerwolde gaf groen licht voor deze uitbreiding na eerder tégen Harpel 1 te hebben gestemd. Dat vraagt misschien wel om wat uitleg.

Toen de gemeenteraad van Vlagtwedde in 2017 het voorstel voor zonnepark Harpel 1 op z’n bordje kreeg werden zowel de gemeenteraad als de omwonenden laat en gebrekkig geïnformeerd over en betrokken bij het project dat toch het grootste zonnepark in Nederland behelsde. Ook moest het ‘even snel’ worden geregeld vanwege de subsidietermijnen. Wij wilden destijds niet akkoord gaan met een voorstel van een dergelijke omvang dat zo rommelig tot stand kwam en waar zoveel onduidelijkheid over was.

Bij het voorstel voor Harpel 2 bleek veel zorgvuldiger te zijn omgegaan met de benodigde procedures. Met name de ruimtelijke inpassing en de manier waarop in overleg met energiecoöperatie STUW de opbrengsten worden verdeeld waren veel beter. En natuurlijk willen ook wij dat aan de snel toenemende vraag naar fossiel-vrije energie kan worden voldaan. En dan moet je ook durven kiezen voor deze schaalgrootte waar mogelijk, zeker als je aan de slag wil met de waterstof-economie (en zeker géén kernenergie!).

Zijn we helemaal tevreden met het resultaat? Nee: om het maatwerk nog te verbeteren willen we dat de voorwaarden waar initiatiefnemers aan moeten voldoen om een zonnepark te mogen aanleggen in Westerwolde worden aangescherpt. Zo mag het wat ons betreft níet ten koste gaan van aansluitingsmogelijkheden voor zonnepanelen op daken, moet de biodiversiteit toenemen door o.a. ruimere opstelling van de panelen en moet er nog een groter deel van de opbrengsten in onze regio terecht komen. Bijvoorbeeld door een deel van de winst via een warmtetransitiefonds in te zetten voor het terugdringen van de stookkosten van onze inwoners middels isolatie en toepassing van nieuwe verwarmingstechnieken. Want dát wordt de volgende grote uitdaging op energiegebied!

Door nu te kiezen voor concentratie van energie-opwekking op deze schaal kunnen we onze energiedoelstelling waarbij we hebben afgesproken om in 2035 energieneutraal te zijn bereiken. Daarnaast kunnen we de rest van ons unieke en mooie Westerwoldse landschap behouden.

Ingezonden door GroenLinks Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.