PvdA Statenfractie Groningen maakt zich hard voor participatie in vervolg Aanpak Ring West

Eigen foto

GRONINGEN – In de Statenvergadering van gisteren heeft de Statenfractie van de Partij van de Arbeid Groningen zich hard gemaakt voor meer aandacht voor participatie in het vervolgtraject van de Aanpak Ring West.

Na signalen van omwonenden en betrokken gemeenten dat zij zich niet genoeg betrokken voelden in de voorverkenning, bekommerden meerdere partijen zich tijdens de vergadering om de mate van participatie van deze belanghebbenden binnen het project.

PvdA Fractievoorzitter Pascal Roemers diende een motie in waarin hij het college oproep om met een participatieplan te komen voor de verdere verkenning van de mogelijkheden voor de aanpak Ring West. Het doel van gevraagde participatieplan is dat er niet alleen draagvlak is voor de mogelijke ontwerpen maar dat mensen het ook begrijpen en op onderdelen mee kunnen denken. Pascal Roemers: ‘Wij willen er zeker van zijn dat de bereikbaarheid goed is en dat inwoners het gevoel krijgen dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt. Met deze motie geven we Gedeputeerde Staten de opdracht mee om het participatiedeel beter te formuleren en de tijd te nemen om goed te luisteren naar inwoners en andere stakeholders, zoals de gemeenten.’

De motie werd mede ingediend met CDA en de ChristenUnie. Naast de andere coalitiepartijen D66, VVD en GroenLinks stemde ook de Partij voor de Dieren voor de motie. De toenadering richting de oppositie heeft de andere oppositiepartijen helaas niet over de streep getrokken.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.