Oldambt verlengt project aanpak slechte woningen

Foto: Gemeente Oldambt

OLDAMBT – Soms zijn particuliere woningen er zo slecht aan toe, dat ze een negatief effect hebben op hun omgeving. Daarom is gemeente Oldambt in 2016 gestart met een project om dit soort woningen te slopen. Het project liep tot eind 2019. Omdat het gereserveerde geld nog niet op is en omdat er nog steeds woningen in aanmerking komen voor sloop, hebben gemeente Oldambt en provincie Groningen besloten om het project te verlengen tot eind 2021.

Tien woningen gesloopt
Voor de sloop van slechte woningen is 200.000 euro beschikbaar: de ene helft komt van de provincie Groningen en de andere helft van de gemeente Oldambt. “Inmiddels hebben we de helft van het budget opgemaakt voor de sloop van tien woningen in onze gemeente”, zegt wethouder Gert Engelkens. “Het gaat hierbij om huizen die zijn gebouwd voor 1970 en met een WOZ-waarde die lager is dan 75.000 euro. We hopen dat we met de rest van het geld nog eens tien slechte woningen kunnen slopen. Ook de voor de aankoop van slechte woningen is geld beschikbaar. Dit geld komt uit het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP).”

Aanpak andere rotte kiezen
“In dit project gaat het alleen om de aanpak van particuliere woningen. Gebouwen die in eigendom zijn van ontwikkelaars vallen hier niet onder”, vertelt de wethouder. “We kunnen deze eigenaren wel aanschrijven of aanspreken om wat aan het onderhoud van de gebouwen te doen. En dat doen we ook regelmatig. Soms leidt dat tot concrete acties en soms en soms duurt het heel lang voordat er iets gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat we er op de achtergrond niet mee bezig zijn.”

Verbeteren van de woningvoorraad

“Het uiteindelijke doel van het project is het verbeteren van de woningvoorraad in Oldambt”, legt wethouder Engelkens uit. “We willen de slechte woningen uit de woningvoorraad halen en daarmee zorgen voor een betere uitstraling in de omgeving. Dat doen we met hulp van de provincie Groningen en het programmabureau van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP).”

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.