Gemeente Midden-Groningen verstuurt 7.600 enquêtes over dienstverlening

Foto: Catharina Glazenburg


MIDDEN-GRONINGEN – Vanaf vrijdag 9 oktober verstuurt de gemeente Midden-Groningen de komende periode in totaal 7.600 enquêtes naar inwoners en naar medewerkers. De gemeente wil zo meer informatie krijgen over wat zij vinden van de dienstverlening van de gemeente en hoe ze over de gemeente denken. “Een belangrijk onderzoek voor ons”, aldus burgemeester Adriaan Hoogendoorn, “om zo maximaal te kunnen leren van opvattingen die er bij onze inwoners leven. We roepen dan ook iedereen op, die aangeschreven wordt, om mee te doen!”.
 
Enquêtes
Bijna iedere inwoner, ondernemer of organisatie heeft wel eens iets met de gemeente te maken. En dat is heel divers. Je wilt trouwen, hebt een vergunning nodig, wilt budgetadvies of je moet snel een paspoort hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor bijna 400 producten en diensten en die zijn niet allemaal eigentijds. Het gaat ook niet altijd goed. Daarom vraagt de gemeente via in totaal 7600 enquêtes haar inwoners en medewerkers naar hun mening. Dat gebeurt op basis van een steekproef. In totaal worden 6800 exemplaren naar inwoners verstuurd en 800 worden onder de medewerkers verdeeld, waarbij ook het college en de raadsleden meegerekend zijn.
De vragen in de enquête gaan in op het contact met de gemeente en de fysieke en digitale dienstverlening. Zo worden mensen uit de steekproef bijvoorbeeld gevraagd naar hun ervaring met de website van de gemeente. De verschillende uitkomsten van de bevraagde inwoners en medewerkers legt de gemeente vervolgens naast elkaar om te zien of zij hetzelfde beeld hebben.

Visie op dienstverlening
Tijden veranderen snel, zeker als het om dienstverlening gaat. De gemeente wil er daarom niet zomaar vanuit gaan dat inwoners vandaag de dag meestal tevreden over de gemeente zijn. Als het beter kan, dan staat de gemeente daarvoor open en vraagt om die reden om meningen. Dat gebeurt door deze enquête, maar bijvoorbeeld ook als inwoners langskomen op één van de burgerzakenlocaties.  Later dit jaar bevraagt de gemeente met een andere vragenlijst ook bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Doorlopend verbeteren
Deze enquête maakt deel uit van een langer traject waarin de gemeente haar dienstverlening evalueert. Dit doet zij samen met het Sociaal Planbureau Groningen en CMO STAMM. De uitvoering gebeurt door CMO STAMM, het kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Met dit evaluatietraject geeft de gemeente uitvoering aan haar ambitie om in gesprek met de samenleving doorlopend de dienstverlening te verbeteren. Met elkaar en voor elkaar. De gemeente wil, onder het motto: ‘luisteren, leren en groeien’, een mensgerichte dienstverlening bieden, waarin de inwoner, het bedrijf, de organisatie of de collega als klant centraal staan.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.