In- en uitreisregels deelstaat Niedersachsen vastgelegd in nieuwe coronaverordening

Foto: André Dümmer

NEDERLAND, NIEDERSACHSEN – De in- en uitreisregels voor de deelstaat Niedersachsen zijn vastgelegd in een nieuwe coronaverordening.

Het Robert Koch-Institut (het Duitse RIVM) heeft Nederland, met uitzondering van de provincie Zeeland, tot risicogebied verklaard. Dit heeft tot gevolg dat personen die in een risicogebied zijn geweest, bij aankomst in Duitsland doorgaans 14 dagen in zelfquarantaine moeten.

De details qua uitvoering en uitzonderingen op de quarantaineregeling worden door de afzonderlijke deelstaten bepaald. In Niedersachsen zijn deze regelingen vastgelegd in de ‘Niedersächsische Corona-Verordnung’, die met ingang van 9 oktober 2020 van kracht is.

In principe geldt nog steeds dat personen die na een verblijf in een risicogebied, waaronder de provincies Groningen en Drenthe, naar de deelstaat Niedersachsen reizen, verplicht zijn om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook moeten zij onmiddellijk contact opnemen met het bevoegde ‘Gesundheidsamt’ (de Duitse GGD) in hun regio en melden dat zij in een risicogebied zijn geweest. Overtredingen van deze quarantaineregels kunnen worden bestraft met een boete van maximaal 25.000 euro.

Recente situatie

Een uitzondering op deze regels vormden voorheen personen die minder dan 48 uur in het risicogebied waren geweest. Dit had tot gevolg dat grenspendelaars die van Duitsland naar Nederland pendelen, hun werkzaamheden in het buurland konden uitvoeren. De situatie was anders voor grenspendelaars die in Nederland wonen en in Duitsland werken. Zij moesten contact opnemen met het ‘Gesundheitsamt’ in de Landkreis waar zij werkzaam zijn.

Uitzonderingen op de quarantaineplicht 

In de nieuwe coronaverordening die met ingang van 9 oktober 2020 van kracht is, vallen volgende personen niet onder de quarantaine- en meldingsplicht:

1. Personen die om noodzakelijke redenen beroepsmatig personen, producten en goederen over de weg, per spoor, over zee of door de lucht transporteren,

2. Medewerkers van luchtvaart-, scheepvaart- of spoorwegorganisaties, ondernemingen voor personenvervoer over de weg en ondernemingen die vliegtuigen, schepen of scheepsuitrustingen onderhouden,

3. Personen die om noodzakelijke redenen beroepsmatig de deelstaat Niedersachsen dagelijks, voor één dag of enkele dagen, in- of uitreizen,

4. Personen, die minder dan 24 uur op het grondgebied van Duitsland verblijven of minder dan 48 uur in een risicogebied verblijven,

5. Werknemers in de gezondheids- en zorgsector,

6. Personen die diensten verlenen of werkzaamheden verrichten voor beheerders van vitale infrastructuren,

7. Medewerkers van de brandweer- en reddingsdiensten en rampenbestrijding,

8. Medewerkers van openbare volksgezondheidsdiensten,

9. Leden van de rechterlijke macht en wetshandhavingsinstanties,

10. Medewerkers van de politiedienst,

11. Leden van het Europees Parlement, de Duitse Bondsdag en de parlementen van de afzonderlijke deelstaten, alsmede personen die zijn belast met het onderhouden van diplomatieke of consulaire betrekkingen.

Werkgevers moeten beslissen of aanwezigheid op de werkplek noodzakelijk is met het oog op het besmettingsgevaar. Indien dat zo is, bevestigen zij dat schriftelijk. Medewerkers moeten deze bevestiging bij zich dragen.

‘Klein grensverkeer’ in deelstaat Niedersachsen

Conform de nieuwe verordening is het ‘kleine grensverkeer’ in de deelstaat Niedersachsen weer mogelijk. Personen uit Nederland kunnen tot 24 uur in Niedersachsen verblijven, bijvoorbeeld om te winkelen, te tanken of familieleden te bezoeken, zonder dat zij verplicht in quarantaine moeten. Inwoners van de deelstaat Niedersachsen kunnen zelfs tot 48 uur in de Nederlandse risicogebieden verblijven.

Impact op de herfstvakantie

Verder is een verblijf in de deelstaat Niedersachsen van langer dan 24 uur alleen mogelijk als de personen in zelfquarantaine gaan of een negatieve coronatest kunnen overleggen die niet ouder is dan 48 uur. Dit betekent dat een langer verblijf bij familieleden tijdens de aanstaande herfstvakantie niet zomaar mogelijk is.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.